czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

konkurs „Idiomy w obrazach”

VI konkurs „Idiomy w obrazach” j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański

PROTOKÓŁ

sprawiozdanie z konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Nazwa konkursu

VI konkurs „ Idiomy w obrazach” j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański

kl. IV-V , VI-VIII

2. Uczestnicy konkursu ( przedział wiekowy-klasowy, maksymalna ilość reprezentantów jednej szkoły ) Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych  dla klas IV-V oraz klas VI-VIII, maksymalnie 10 prac z j. angielskiego ( 5 pracz klas IV-V, 5 prac z klas VI-VIII i /lub maksymalnie 10 prac   z języka niemieckiego/ hiszpańskiego ( 5 prac z klas IV-VI, 5 praz z klas VI-VIII)                    

3. Formuła, typ konkursu: indywidualny

4. Inne informacje o konkursie

                                                      Cele konkursu

 • rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku różnorodności językowej
 • propagowanie nauki języków poprzez metody edukacji nieformalnej
 • rozwijanie pasji uczniów
 • współpraca między lokalnymi szkołami

                                    Tematyka konkursu i ogólne zasady

       Tematyka konkursu: prezentacja przysłów, idiomów i powiedzeń języka angielskiego oraz języka niemieckiego/hiszpańskiego w formie ilustracji ( format A4, dowolna technika plastyczna)

      Do pracy należy dołączyć następujące informacje zamieszczone na odwrotnej stronie pracy:

 

 • źródło ( w przypadku fragmentu tekstu, cytatu )
 • tłumaczenie wykorzystanego idiomu/przysłowia na j. polski
 • nazwisko i imię autora pracy, klasa i numer szkoły ( drukowanymi literami)
 • nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego ( drukowanymi literami) wraz  telefonem kontaktowym

                                                    Przebieg konkursu :

         Po wstępnej analizie przeprowadzonej przez nauczycieli języków obcych Szkoły Podstawowej nr 1, do jury zostanie powołana rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1, która wyłoni zwycięzców.

                                                 Przy ocenie będzie brana pod uwagę :

 • kreatywność
 • stopień zrozumienia sensu ilustrowanego tematu przez ucznia
 • walory estetyczne pracy

                                                Prace będą oceniane w 2 kategoriach :

 1. język angielski
 2. drugi język obcy : język niemiecki/ hiszpański

                                               na 2 poziomach

 

   KLASY IV i V      szkoły podstawowej

   KLASY VI i VIII  szkoły podstawowej                         

                      Laureaci zostaną nagrodzeni w obu kategoriach na obu poziomach .

  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, o której poinformujemy szkoły w odpowiednim terminie.

                                               Przepisy ogólne :

 

    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych prac .

5. Proponowany termin i miejsce konkursu:

 

    Prosimy o nadesłanie /indywidualne dostarczenie maksymalnie 10 prac z j. angielskiego i 10 prac z języka niemieckiego/hiszpańskiego w formacie A4(dowolna technika plastyczna) na adres Szkoły Podstawowe Nr 1w Trzebnicy w terminie do 17.04.2024 r. wraz z wypełnioną karta zgłoszenia uczestnika ( załącznik poniżej) . Ogłoszenie wyników do 15.05.2024 r.

 

6. Odpowiedzialna szkoła i imiennie organizatorzy

                  Kontakt : wszelkich informacji na temat konkursu udzielać będą koordynatorzy:

                                  Edyta Baraniecka- Lech 695645148 , edytalech0@gmail.com

7. Kontakt: telefon, adres, e-mail

                               Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy

                               E-mail szkoły:  sekretariat@sp1.trzebnica.net

                               telefon:   71/ 312-08-84

                               adres szkoły: ul. Św. Jadwigi 10 ,55-100 Trzebnica

       Karta Zgłoszenia uczestników : VI konkurs „ Idiomy w obrazach”

 1. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański
 2. IV-V, VI-VIII w roku szkolnym 2023/2024

 

Organizatorzy: szkoła Podstawowa nr 1 Im. Henryka Brodatego w Trzebnicy , ul. Św. Jadwigi 10

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ:

 

…………………………………………………………………………………………………………

TELEFON DO SZKOŁY

 

…………………………………………………………………………………………………………

UCZESTNICY (proszę dołączyć kolejne numery)

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika klasa Kategoria językowa; angielski;drugi język obcy(niemiecki/hiszpański) Opiekun ucznia
1        
2        
3        
4        

 

NAUCZYCIEL-OPIEKUN (  OSOBA DO KONTAKTU):

 

…………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON KONTAKTOWY

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW DO KONKURSU, W CELU WYDANIA STOSOWNYCH ZAŚWIADCZEN:

 

 

 

 Podspis nauczyciela prowadzącego ( osoba do kontaktu), data, pieczęć szkoły

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….