lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Wiadomości Archiwalne

Zmiany w Ramowym Regulaminie Organizacji Konkursów/Zawodów

Zarząd SO SOWA przyjął zmiany w Ramowym Regulaminie Organizacji Konkursów/Zawodów Sportowych. Tekst jednolity dostępny w zakładce Konkursy.

Zmiany są efektem przyjęcia wniosków ze spotkania z organizatorami konkursów.zawodów, które miało miejsce 22 września 2015r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. W spotkaniu uczestniczyło 26 organizatorów z różnych szkół powiatu trzebnickiego. Zarząd SO SOWA przedstawił szczegółowe dane dotyczące przebiegu konkursów/zawodów w roku 2014/2015 (prezentacja w załączeniu).
Zmiany w Ramowym Regulaminie dotyczą uszczegółowienia zasad ilościowego udziału reprezentacji szkół w finałach powiatowych (pkt. 3a,b,c) oraz zasad prac jury w konkursach artystycznych (pkt. 7 i 7a), zrezygnowano z wręczania listów gratulacyjnych dla opiekunów (wykreślono z pkt. 10).

Podczas spotkania podkreślono potrzebę podziału konkursów recytatorskich SP 4-6 oraz Gimnazjum na kategorie wiekowe.

spotk_org._konk._zaw_IX_2015

Szkolenie dotyczące zmian w prawie oświatowym

Zapraszamy wszystkich Dyrektorów Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych oraz pracowników samorządowych odpowiedzialnych za oświatę do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym praktycznych aspektów zmian w prawie oświatowej. Szczegóły w zakładce Szkolenia.

Informacja dla organizatorów konkursów

 • Przypominamy wszystkim organizatorom konkursów w roku 2015/16 o konieczności dokonania zgłoszenia (wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej SO SOWA w zakładce „Konkursy/zawody – Wzory dokumentów”) w nieprzekraczalnym terminie do końca września 2015r.

  Dotrzymanie tego terminu umożliwi ostateczne zatwierdzenie Kalendarza Konkursów i jego publikację w połowie października.

  Zgłoszenie należy przesłać w formie: pisemnej na adres: SP w Osolinie – ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie i/lub w formie elektronicznej na adres: sposolin@wp.pl lub sosowa@interia.pl

  Liczymy na kontynuację wszystkich konkursów z roku ubiegłego, jednocześnie sugerujemy:

  W kategorii klas 1-3 SP:

  Konkurs „Czytam i rozumiem” adresować do uczniów klas 2 (organizator SP Prusice)

  W kategorii klas 4-6 SP:

  Konkurs recytatorski podzielić na 3 kategorie wiekowe, osobno dla klas 4, 5 i 6 (organizator SP Pęgów, 2 warianty do wyboru: albo w 3 terminach przez jedną szkołę albo 2 dodatkowe szkoły jako organizatorzy).

  W kategorii Gimnazja:

  Konkurs recytatorski – rozdzielić kategorie recytacji i poezji śpiewanej na dwa odrębne konkursy (organizator Gimn. nr 1 w Trzebnicy – rozwiązanie j.w.)

  W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

  Apel do szkół/nauczycieli o dodatkowe rodzaje konkursów.

  Komunikat

  Zarząd SO SOWA zaprasza wszystkich organizatorów konkursów i zawodów sportowych na spotkanie 22 września 2015r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy ul. Konopnickiej 14 – godz. 15/00, aula.

  Podczas spotkania podsumowane zostaną konkursy/zawody zorganizowane w roku 2014/2015, omówione zasady organizacji w roku 2015/16 oraz tworzenia podstron WWW na stronie SO SOWY.

  Wakacje w Austrii

  11 uczniów wyjeżdża na wakacyjne projekty do Austrii!

  Po raz kolejny nasze stowarzyszenie otrzymało zaproszenie do uczestnictwa w dwóch międzynarodowych projektach Erasmus+ Youth Exchange w Austrii pt. „After 70 Years” (15.-29.08.2015, NGO Kinderfreunde, Klaffer) i „LighthouseE+ (20-30.07.2015, w Trofaiach). W sumie 11 uczniów z lokalnych szkół (PZS Oborniki Śląskie i Zespół Szkół w Zawoni) będzie miało okazję do przeżycia międzynarodowej przygody. Opiekunowie projektów (wolontariat): Aleksandra Cichoń, Grzegorz Matwiszyn

  VII Gala „Złote Sowy” 2015 Powiatu Trzebnickiego

  24 czerwca, w sali kościoła poewangelickiego w Zawoni, odbyła się VII Gala „Złote Sowy” 2015 Powiatu Trzebnickiego. Urokliwą salę pięknie na tę okoliczność udekorowaną wypełniło znamienite grono laureatów Złotych Sów, rodziców, nauczycieli, dyrekcji szkół, władz samorządowych gmin i powiatu trzebnickiego. Uroczystą Galę prowadzili nauczyciele Zespołu Szkół w Zawoni: Małgorzata Cygan i Daniel Ciba.

  Otwarcia Gali dokonała wójt gminy Zawonia Agnieszka Wersta. W tym roku Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego SOWA przyznał 48 tytułów „Złota Sowa”: 28 otrzymali uczniowie wszystkich typów szkół, 12 nauczyciele-opiekunowie, wyróżniono 7 szkół oraz przyznano wyróżnienie specjalne Jerzemu Treli, wicestaroście, byłemu prezesowi Stowarzyszenia Oświatowego SOWA, za szczególne osiągnięcia i działania promujące rozwój uzdolnień uczniów.

  Wszystkie osoby wyróżnione są wymienione w Protokole dostępnym w zakładce „Złote Sowy”.

  Statuetki i dyplomy „Złote Sowy” wręczali w poszczególnych kategoriach włodarze powiatu i gmin, wszystkim zebranym ucztę dla ucha i oczu przygotowali uczniowie szkół w Czeszowie i Zawoni, w postaci występów muzycznych i tanecznych.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszym Albumie Fotograficznym.

  Na zakończenie gratulacje wszystkim wyróżnionym i podziękowania organizatorom złożyli Agnieszka Wersta – wójt gminy Zawonia, Jerzy Trela – wicestarosta powiatu trzebnickiego, Maria Jaskólska – Prezes SO SOWA oraz Marek Długozima – burmistrz Trzebnicy, który zaprosił na przyszłoroczną galę do TCK w Trzebnicy.

  Wyróżnienia ZŁOTE SOWY 2015

  Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego SOWA na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r. przyznał wyróżnienia „Złote Sowy” 2015 Powiatu Trzebnickiego. Protokół końcowy z ww. posiedzenia znajduje się w zakładce „Złote Sowy”. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas VII Gali – 24 czerwca w Sali w kościele poewangelickim w Zawoni, ul.Szkolna 1. Osoby zainteresowane otrzymaniem szczegółowych zestawień tabelarycznych danej grupy wiekowej (tylko drogą elektroniczną) mogą zgłaszać się do:
  konkursy – Ryszard Cymerman: cymermanryszard@gmail.com
  zawody sportowe – Łukasz Polak: soltys8@o2.pl

  Odpowiedź Zarządu SO SOWA na wnioski nauczycieli klas trzecich szkół podstawowych

  Nauczyciele klas trzecich szkół podstawowych, po konkursie „O Złote Pioro” w Krynicznie, wystosowali do Stowarzyszenia Oświatowego SOWA pismo z wnioskami dotyczącymi organizacji konkursów. Zarząd SO SOWA podczas posiedzenia w dniu 7 maja zapoznał się treścią pisma i zajął w sprawie postulowanych wniosków stanowisko. Ponieważ pismo sygnowało 18 nauczycieli z różnych szkół, zamieszczamy odpowiedź również w tej, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych, formie.

  odp__Zarzadu_Sowa_na_wn_nli_klas_3_Kryniczno

  Nowy wzór delegacji sędziowskiej

  Uwaga organizatorzy zawodów sportowych.
  Po analizie interpretacji Izby Skarbowej w sprawie naliczania podatku od diet (delegacji) sędziowskich (zał.) wprowadzamy nowy Wzór Delegacji Sędziowskiej.
  Zakładka Konkursy/Wzory Dokumentów.

  Ustalenia Zarządu SO SOWA z dnia 10.03.2015r.

  Informacje z posiedzenia Zarządu SO SOWA w dniu 10-03-2015r.

  – Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole i w placówkach oświatowych. Szczegóły w zakładce: Więcej/SZKOLENIA

  – Ważne dla organizatorów zawodów sportowych i konkursów:

  1. Wprowadzamy ujednolicony wzór Delegacji Sędziowskiej. Przypominamy, że kwota za sędziowanie zawodów nie może przekraczać 120 zł brutto. Od 10 marca jedynym dokumentem do rozliczeń delegacji sędziowskich jest załączony wzór w zakładce KONKURSY I ZAWODY/Wzory dokumentów. Delegacje na innych drukach nie będą przyjmowane do realizacji.

  2. Przypominamy wszystkim organizatorom konkursów artystycznych o konieczności przestrzegania pkt. 7 Ramowego Regulaminu: „W skład jury konkursów artystycznych należy uwzględniać osoby nie związane z żadną ze szkół uczestników, w tym organizatorów oraz uczniami startującymi lub włączać opiekunów wszystkich uczestników i stosować zasadę odrzucania skrajnych ocen”.

  3. Przypominamy o zasadzie zawartej w pkt. 6 Ramowego Regulaminu: „Istnieje możliwość otrzymania testów w ilości uczestników finału, pod warunkiem że organizator zgłosi potrzebną ilość co najmniej 7 dni przed terminem konkursu. W przeciwnym razie organizator zobowiązany jest we własnym zakresie w dniu konkursu powielić odpowiednią liczbę testów”. Jeżeli organizator konkursu nie dotrzymał powyższego terminu – bezzasadne są uwagi o za małej liczbie przesłanych egzemplarzy testów itp.

  4. Przypominamy o obowiązku co najmniej 60 dni przed konkursem umieszczenia na stronie internetowej SO SOWA Regulaminu, zgodnie ze wzorem. W Regulaminie muszą być zawarte wszystkie szczegóły dotyczące literatury, zakresu tematycznego, rodzaju pytań itp. Regulamin jest jedynym dokumentem służącym niezależnym podmiotom do przygotowania zestawu pytań.

  5. Przypominamy o istnieniu gminnych koordynatorów ds. konkursów, do nich w pierwszej kolejności należy zgłaszać pytania dotyczące organizacji konkursu, można też poprzez te osoby przekazywać protokoły, faktury itp. Wykaz w zakładce KONKURSY I ZAWODY/Koordynatorzy Gminni.

  Informacja na temat dofinansowania konkursów w roku 2015

  Zarząd SO SOWA informuje:

  Dofinansowanie konkursów/zawodów w roku szkolnym 2014/15 na poziomie roku ubiegłego:

  a. 200 zł na nagrody rzeczowe,

  b. poczęstunek – do 4 zł w przeliczeniu na 1 ucznia-uczestnika konkursu/zawodów;

  c. diety sędziowskie – max. 120 zł brutto, dla uprawnionego przez dany związek sportowy sędziego,

  d. druki dyplomów, teczki – do pobierania od koordynatorów gminnych – wykaz i dane kontaktowe z koordynatorami na stronie internetowej

  e. puchary, medale – PSZS – Ł. Polak i P. Wolski.

  Informacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Oświatowego SOWA

  21 listopada 2014r., w Zespole Szkół w Prusicach, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Oświatowego SOWA. Sprawozdanie z prac Zarządu przedstawiła Prezes Stowarzyszenia – Maria Jaskólska. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2013.

  Przedstawiono główne założenia planu pracy Zarządu na rok 2014-15, przedyskutowano problematykę obiektywizacji prac komisji oceniających konkursy artystyczne koordynowane przez SO SOWA, zobowiązano Zarząd do nowelizacji Ramowego Regulaminu Organizacji Konkursów w tym zakresie.

  Sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2013 dostępne w zakładce O STOWARZYSZENIU w karcie SPRAWOZDANIA

  WAŻNE DLA WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW KONKURSÓW

  Na naszej stronie w zakładce KONKURSY/ZAWODY opublikowany jest aktualny kalendarz konkursów na rok szkolny 2014/15.
  Strona ta jest cały czas modyfikowana, tak aby stała się czytelniejsza i łatwiejsza w obsłudze. Po kliknięciu aktywnego tytułu Konkursu wyświetlać się będą tylko tegoroczne konkursy, wszystkie materiały z lat ubiegłych zostaną umieszczone w zakładkach ARCHIWUM, przypisanych do poszczególnych konkursów. Powinno to znacznie ulatwić przeszukiwanie potrzebnych aktualnych informacji.
  Pragniemy zwrócić uwagę organizatorom konkursów na obowiązujące terminy przeprowadzania finału powiatowego – są one zapisane w kalendarzu i czasami ( w 5 przypadkach) różnią się od sugerowanego przez organizatora. Termin podany przez SO SOWA jest wiążący dla organizatorów.
  Zgodnie z ramowym Regulaminem organizacji konkursów/zawodów organizator zobowiązany jest w terminie minimum 60 dni przed finałem umieścić na stronie internetowej SOWY Regulamin Konkursu (zgodnie ze wzorem), a po Konkursie zamieścić protokół oraz ewentualnie zdjęcia z opisami. Login dostępu przydzielany jest szkole, wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać e-mailowo administratorowi strony. Zamieszczane jeszcze przed publikacją kalenadarza na rok 2014-15 Regulaminy konkursów należy sprawdzić i ewentualnie nanieść poprawki.

  Uchwała Prezydium Szkolnego Związku Sportowego

  W załączeniu Uchwała Prezydium Zarządu Głównego SZS dotycząca zakazu zgłaszania uczniów szkół ponadgimnazjanych, którzy posiadają licencje właściwych związków sportowych z swojej dyscypilnie. Plik w załączeniu : uchwala_prezydium_zgszs_licealiada_29_09_14_lodz

  KONKURSY I ZAWODY

  W zakładce KONKURSY i ZAWODY dostępny jest harmonogram zawodów sportowych na rok kalendarzowy 2014/2015.

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU WALNEGO ZEBRANIA

Uwaga! Zmiana terminu Walnego Zebrania Członków SO SOWA – zamiast pierwotnego terminu – 10 października, Zebranie odbędzie się 21 listopada. Reszta (miejsce, czas, porządek) – bez zmian.

Walne zebranie członków SO SOWA

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków SO SOWA, które odbędzie się 10 października 2014r. o godz. 14/30 w Zespole Szkół w Prusicach (sala 107).

Międzynarodowe wakacje 2014

Podczas tegorocznych wakacji zorganizowano wyjazdy na dwa projekty międzynarodowe w ramach programu Youth in Action i Erasmus+: „Empowerment of disadvantaged young people” 25.06.-08.07.2014 i €œMigration and mobility: a contradiction” 7.08-23.08. 2014

W projekcie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z PZS w Obornikach Śląskich i PZS Żmigród (13 uczniów i 4 opiekunów). Opiekunami projektu byli Aleksandra Cichoń, Paweł Klimkowski, Anna Matwiszyn, Grzegorz Matwiszyn. PREZENTACJA(1)

SZKOLENIE KADRY KIEROWNICZEJ

Zapraszamy wszystkich Dyrektorów Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych oraz pracowników samorządowych odpowiedzialnych za oświatę do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym prawnych aspektów bezpieczeństwa w szkole/placówce oświatowej. Szczegóły w zakładce Szkolenia.

Konkursy w roku szkolnym 2014/2015

Przypominamy wszystkim organizatorom konkursów w roku 2014/15 o konieczności dokonania zgłoszenia (wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej SO SOWA w zakładce „Wzory dokumentów”) w nieprzekraczalnym terminie do końca września 2014r.

Dotrzymanie tego terminu umożliwi ostateczne zatwierdzenie Kalendarza Konkursów i jego publikację w połowie października.

Zgłoszenie należy przesłać w formie: pisemnej na adres: SP w Osolinie – ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie i/lub w formie elektronicznej na adres: sposolin@wp.pl lub sosowa@interia.pl

Licząc na kontynuację wszystkich konkursów z roku ubiegłego, sugerujemy nowe formy rywalizacji dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.