maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Regulamin przyznawania wyróżnień

Stowarzyszenie Oświatowe SOWA

Regulamin przyznawania powiatowych wyróżnień ZŁOTA SOWA dla: wybitnie uzdolnionych uczniów, wielokrotnych laureatów konkursów, zawodów, nauczycieli-opiekunów, szkół przygotowujących uzdolnionych uczniów powiatu trzebnickiego.
/tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu SO SOWA z 20 XI 2018r./

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Wręczanie wyróżnień odbywa się podczas GALI „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO pod patronatem władz Starostwa i Gmin Powiatu Trzebnickiego.
§2
Wręczanie wyróżnień odbywa się podczas GALI „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO pod patronatem władz Starostwa i Gmin Powiatu Trzebnickiego.
KATEGORIE WYRÓŻNIEŃ
§3
Uczniowie:
– szkoły podstawowe:
– w kategorii klas I-III – 3 wyróżnienia ZŁOTA SOWA
– w kategorii klas IV-VI – 6 wyróżnień ZŁOTA SOWA,
– 2 wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU (dz., chł.)

– gimnazja
– 6 wyróżnień ZŁOTA SOWA,
– 2 wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU (dz., chł.)

– szkoły ponadgimnazjalne
– 3 wyróżnienia ZŁOTA SOWA,
– 2 wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU (dz., chł.)
§4
Nauczyciele-opiekunowie:
– szkoły podstawowe:
– w kategorii klas I-III – 3 wyróżnienia NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”
-w kategorii klas IV-VI– 3 wyróżnienia NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”
– 1 wyróżnienie NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”
– gimnazja
– 3 wyróżnienia NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”
– 1 wyróżnienie NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”

– szkoły ponadgimnazjalne
– 1 wyróżnienie NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”
– 1 wyróżnienie NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”
§ 5
Szkoły:
– szkoły podstawowe w kategorii klas 1-3
– 1 tytuł „SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”
– szkoły podstawowe w kategorii klas 4-6
– 1 tytuł „SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”
– szkoły podstawowe
– 1 tytuł „SPORTOWA SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

– gimnazja
– 1 tytuł „SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”
– 1 tytuł „SPORTOWA SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

– szkoły ponadgimnazjalne
– 1 tytuł „SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”
– 1 tytuł „SPORTOWA SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”
§ 5a
W roku szkolnym 2017/18 przyznaje się w kategorii szkół podstawowych w kategorii klas IV- VII: 8 wyróżnień dla uczniów i 4 wyróżnienia dla nauczycieli opiekunów.
W roku szkolnym 2017/18 przyznaje się w kategorii gimnazjów: 4 wyróżnienia dla uczniów i 2 wyróżnienia dla nauczycieli opiekunów.
§ 5b
W roku szkolnym 2018/19 przyznaje się w kategorii szkół podstawowych w kategorii klas IV- VI:
5 wyróżnień dla uczniów i 3 wyróżnień dla nauczycieli opiekunów
oraz w kategorii klas VII- VIII:
5 wyróżnień dla uczniów i 3 wyróżnień dla nauczycieli opiekunów
W roku szkolnym 2018/19 przyznaje się w kategorii gimnazjów 2 wyróżnienia dla uczniów i 1 wyróżnienie dla nauczycieli opiekunów.
§ 5c
Odpowiednio w roku szkolnym 2017/18 przyznaje się wyróżnienie w kategorii szkoła podstawowa w kategorii klas IV-VII, a w roku 2018/19 w kategorii klas IV-VI oraz w kategorii klas VII-VIII.
§ 5d
Od roku 2019/20 kategoria „szkoły ponadgimnazjalne” zmienia nazwę na „szkoły średnie”. Ilość wyróżnień w tej kategorii od roku 2019/20: 4 dla uczniów Złotych Sów i 2 dla nauczycieli opiekunów.
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO WYRÓŻNIEŃ
§ 6
Zarząd SO SOWA prowadzi w danym roku szkolnym, na podstawie protokołów konkursów, zawodów ujętych w rocznym Informatorze SO SOWA, przesłanych przez organizatorów do końca maja, bieżącą punktację w poszczególnych kategoriach wyróżnień, zwaną dalej rankingiem.
§ 7
Do rankingu uczniów wliczane są wyniki konkursów: ZDolny Ślązaczek, ZDolny Ślązak oraz Olimpiad Przedmiotowych Szkół Ponadgimnazjalnych
§ 8
Do rankingu mogą być wliczane wyniki konkursów, zawodów innych niż wymienione w § 6 i § 7, o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej, lub międzynarodowej, których rezultaty prześle zainteresowana szkoła.
Uwzględnienia wymienionych innych konkursów, zawodów dokonuje Zarząd SO SOWA w wyniku głosowania, w obecności co najmniej ½ członków i zawiera w protokole postępowania kwalifikacyjnego do wyróżnień.

§ 9

1. Punkty w rankingu uczniów przyznaje się za 3 pierwsze miejsca danego konkursu, wg wzoru:

I miejsce- 6 pkt, II miejsce- 4 pkt, III miejsce – 2 pkt.
Konkursy: ZDolny Ślązaczek, ZDolny Ślązak, Olimpiada Przedmiotowa Szkół Ponadgimnazjalnych: laureat – 10 pkt, finalista wojewódzki – 6 pkt.
§ 9a
W przypadku miejsc ex aequo punkty przyznaje się proporcjonalnie trzem pierwszym laureatom (np. dwa pierwsze miejsca i jedno drugie miejsce: po 6 pkt za pierwsze miejsce i 2 pkt za faktyczne, trzecie miejsce).
W przypadku więcej niż jednego nauczyciela opiekuna laureata, zdobycz punktową laureata dzieli się proporcjonalnie na nauczycieli opiekunów do rankingu „nauczyciel opiekun Złotych Sów” (np. uczeń zdobył 6 pkt, przygotowywało go trzech nauczycieli – otrzymują po 2 pkt.)

2. Tytuł SPORTOWIEC ROKU przyznaje się na podstawie odrębnego rankingu. Bezpośrednio po zakończeniu każdego finału powiatowego zawodów sportowych, umieszczonych w Informatorze SO SOWY, opiekunowie drużyn, zawodników, w wyniku głosowania, wybierają trójkę najlepszych sportowców tych zawodów. Wynik tego wyboru ogłaszany jest startującym i wpisywany do protokołu zawodów. Każdy z wyróżnionych zawodników w danych zawodach otrzymuje 3 pkt do rankingu. Zapisy § 8 stosuje się odpowiednio do rankingu Sportowiec Roku.
3. Tytuł SPORTOWA SZKOŁA przyznawane są na podstawie odrębnego rankingu, uwzględniającego wyniki finałów powiatowych zawodów sportowych, umieszczonych w Informatorze SO SOWY. Punktacja: I m. – 3 pkt, II m. – 2 pkt, III m. – 1 pkt.

Za zajęcie miejsca w finałach strefy wrocławskiej SZS, dającego miejsce w finale wojewódzkim dodatkowo przyznaje się 3 pkt.
Dodatkowo za zajęcie w finałach wojewódzkich SZS: I m. – 3 pkt, II m. – 2 pkt,
III m. – 1 pkt.
Ranking w/w, uzupełniony o dane osobowe nauczycieli-opiekunów wyróżnionych drużyn, zawodników, służy do klasyfikacji w kategorii NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”.

4. Do rankingu szkół wliczane są tylko punkty uzyskane przez uczniów-laureatów konkursów umieszczonych w rocznym Informatorze SO Sowa

§ 10
Posiedzenie kwalifikujące do wyróżnień Zarządu SO SOWA odbywa się w pierwszej dekadzie czerwca.
§ 11
Zarząd SO SOWA może przyznać specjalny tytuł Złota Sowa, za szczególne przedsięwzięcia promujące i rozwijające uzdolnienia dzieci i młodzieży z terenu powiatu trzebnickiego, w tym za wieloletnią, wzorową organizację konkursów lub zawodów. Tytuł ten może być przyznany osobie fizycznej lub instytucji. W uzasadnieniu decyzji Zarząd zawiera opis szczególnego przedsięwzięcia, za które przyznawane jest wyróżnienie. Tytuł Zarząd może przyznać z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek dyrektora szkoły.
§ 12
Z posiedzenia kwalifikacyjnego Zarządu SO SOWA, sporządza się protokół roboczy, zawierający dane osobowe i punktowe wszystkich laureatów konkursów, zawodów, nauczycieli-opiekunów oraz szkół w poszczególnych kategoriach oraz protokół końcowy zawierający imienną listę wyróżnionych w poszczególnych kategoriach.
§ 13
Protokół końcowy, niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia kwalifikacyjnego Zarządu SO SOWA, umieszcza się na stronie internetowej SO SOWA
§ 14
Postanowienia Zarządu SO SOWA dotyczące wyników kwalifikacji do wyróżnień są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.