kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

XXIV Konkurs Matematyczny: „WESOŁE MYŚLENIE” ucz. kl. III

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs Matematyczny „Wesołe Myślenie” 2024

I. ORGANIZATOR : (nazwa placówki, imię szkoły, adres, nr telefonu, adres e-mail, nauczyciel odpowiedzialny)

Organizatorem konkursu jest SP nr 3 w Trzebnicy. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:  Lidia Danilewicz, Katarzyna Kalicka-Świtaj, Anna Lew

II. ADRESACI : (typ szkoły – placówki, klasa, przedział wieku itp. )

Konkurs przeznaczony dla uczniów klasy III szkoły podstawowej

III. CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów klas III.

IV. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:

– zadania dotyczące obliczeń czasowych, kalendarzowych i pieniężnych,

– zadania na porównywanie różnicowe,

– zadania związane z obliczaniem obwodów prostokątów,

– zadania na logiczne myślenie,

– zadania związane z jednostkami miar i wag.

V. FORMUŁA PYTAŃ KONKURSOWYCH (test, ilość i rodzaj zadań, inny system itp.)

Pięć zadań tekstowych

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU (indywidualny, drużynowy – skład drużyny itp.):

Po jednym przedstawicielu szkoły – do 3 oddziałów równoległych, po dwóch przedstawicieli szkoły mających 4 i więcej oddziałów równoległych.

VII. PRZEBIEG KONKURSU, ZASADY UCZESTNICTWA:1. Etap powiatowy (sposób i termin zgłaszania uczestników, miejsce konkursu powiatowego – finału)

Zgłoszenia: dane uczestników i opiekunów należy nadesłać drogą e-mailową najpóźniej do 6  maja 2024  roku na adres: SP nr 3 w Trzebnicy; e-mail: trzebnicasp3@op.pl

Data konkursu: 23 maja  2024 r.

Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy, ul. Marii Konopnickiej 14

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

Zasady konkursu:

– zadania otwierane są komisyjnie bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu,

– każdy uczeń indywidualnie rozwiązuje pięć zadań,

– przewidywany czas rozwiązania zadań – 60 minut,

– gotowe praca sprawdzane są przez Komisję Konkursową

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:

Komisja konkursowa sprawdza prace konkursowe i ogłasza wyniki w dniu konkursu. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP nr 3 wyznaczeni przez Dyrektora oraz po jednym nauczycielu reprezentującym poszczególne Gminy. Zwycięzcy I, II i III otrzymują nagrody książkowe i dyplomy, a pozostali uczniowie dyplomy. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowany jest poczęstunek.