kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

XVI Powiatowy Konkurs „Znam Jana Pawła II”

 

REGULAMIN

 XVI POWIATOWEGO KONKURSU

,,ZNAM JANA PAWŁA II’’

R E G U L A M I N KONKURSU:

I. ORGANIZATOR I MIEJSCE KONKURSU:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO
„NIEDŹWIADKA”
UL. 3 MAJA 5
55-100 TRZEBNICA
tel.(71) 312-00-29 e-mail: trzebnicasp2@wp.pl
II. TERMIN:
11 kwietnia 2024 r. godz. 9.00
III. ADRESACI:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych powiatu trzebnickiego
IV. CELE KONKURSU:
• pogłębianie wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II
• propagowanie wartości utożsamianych z postacią Papieża
• zaprezentowanie Jana Pawła jako autorytetu moralnego współczesnego świata
V. PRZEBIEG KONKURSU, ZASADY UCZESTNICTWA:
• Eliminacje szkolne należy przeprowadzić we własnej szkole dla uczniów klas IV-VI.
• W etapie powiatowym udział bierze jeden przedstawiciel z jednej szkoły. W szkołach mających 4 i więcej równoległych oddziałów dopuszcza się po 2 uczniów ze szkoły.  Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu opracowanego przez SO SOWA.
• Test składający się z 30 pytań: pytania otwarte, pytania zamknięte, połącz w pary, prawda- fałsz, krzyżówka, cytaty, daty .  Czas trwania testu: 60 minut.  Zgłoszenia do konkursu:
Szkoła zgłasza laureatów konkursu szkolnego do 11.04.2024
przesyłając dane uczestnika i szkoły na adres mailowy organizatora trzebnicasp2@wp.pl ( formularz zgłoszeniowy w załączniku).
• Przewodniczącym komisji konkursowej jest organizator konkursu.
• W skład komisji wchodzą wszyscy nauczyciele religii, obecni podczas konkursu.
• Po zakończeniu testu komisja sprawdza prace konkursowe i wyłaniani są laureaci ( I, II, III, IV, V miejsca)
• W przypadku równej liczby punktów nagradzani są laureaci z najwyższą liczbą punktów.
• Nagrody książkowe i dyplomy otrzymują laureaci, pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy za udział w konkursie.
• Literatura : Materiał w formie skryptu jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce /konkursy/
Zapraszamy

VI. KONTAKT:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy, ul. 3 Maja 5, 55-100 Trzebnica
Tel.: 71 312-00-29; e-mail: trzebnicasp2@wp.pl
Organizatorzy: Dominika Surma, ks. Przemysław Antoniuk

Załącznik:
Karta zgłoszeniowa:

KARTA ZGŁOSZENIOWA
1. NAZWA I ADRES SZKOŁY
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA
………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. TELEFON KONTAKTOWY
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie (przesłanie na podany adres e-mailowy wypełnionej karty zgłoszenia) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz jego promocji, a także na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej organizatorów – zarówno ucznia, jak i nauczyciela prowadzącego
( Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1)

Do pobrania skrypt 2024:

SKRYPT O JANIE PAWLE II