marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

XVIII Powiatowy Konkursu Plastyczny „Nasza Mała Ojczyzna”

Regulamin konkursu

REGULAMIN XIX POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ NASZA MAŁA OJCZYZNA”

POD HASŁEM

„ MOJA OKOLICA OCZAMI PICASSA”

„Maluję, co widzę.”

Pablo Ruiz Picasso

Szanowni Nauczyciele plastyki!

Przedszkolaki, Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych!

Pragniemy zaprosić Was do udziału w konkursie plastycznym „Nasza mała Ojczyzna”.

W dziewiętnastej edycji wpisujemy się w rok Pabla Picassa, dlatego tematem będzie „ Moja okolica oczami Picassa”.

Zapraszając Was do udziału w konkursie, chcielibyśmy, aby stał się on przede wszystkim przyczynkiem do poznania twórczości jednego z najbardziej znanych artystów świata – Pabla Ruiza Picassa. Dzieła genialnego malarza, rzeźbiarza i grafika zaskakują zarówno techniką (m.in. malował farbami ściennymi; używał odpadów wprost ze śmietnika!), jak i sposobem postrzegania świata. Mamy nadzieję, że uda Wam się odbyć podróż przez życie genialnego artysty, poznać okres niebieski, różowy i zrywający z realizmem kubizm. Spróbujcie wzorem mistrza, zacząć od realnego elementu, który kojarzy się z Waszą okolicą, a potem nadać rzeczywistości geometryczne kształty i barwy charakterystyczne dla Picassa.  Bawcie się tworząc pastisze w stylu Picassa i naśladując kubistów!

1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy

Osolin, ul. Piłsudskiego 5

55-120 Oborniki Śląskie

tel./fax 071 310-61-28

e-mail: sposolin@wp.pl

2. Tematyka prac:

„Moja okolica oczami Picassa” – praca plastyczna na papierze.

Nie przyjmujemy prac przestrzennych oraz wyklejanych plasteliną.

3. Cele konkursu:

  • rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży,
  • zainteresowanie twórczością Pabla Picassa,
  • rozwijanie zainteresowania najbliższą okolicą, dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym,
  • poznawanie i operowanie różnymi technikami plastycznymi,
  • czerpanie radości z własnej pracy twórczej i możliwość prezentacji w środowisku lokalnym.

4. Warunki uczestnictwa:

W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych powiatu trzebnickiego w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci przedszkolne
II kategoria – uczniowie kl. I-III szkół podstawowych
III kategoria – uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych
IV kategoria – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych
V kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych
Placówka biorąca udział w konkursie może przesłać maksymalnie 3 prace z każdej kategorii wiekowej.

5. Technika wykonania prac:

– malarstwo (farby plakatowe, akwarelowe, akrylowe, tempery), collage, techniki mieszane,

– praca wykonana na papierze, nie dopuszcza się form przestrzennych, prac wykonanych na innych materiałach niż papier oraz wyklejanych plasteliną.

6. Format i sposób opisu prac:

– praca formatu A3 + oprawa: biały karton, ramka o szerokości 4 cm.

UWAGA! Na odwrocie pracy pieczątka szkoły, imię i nazwisko autora, wiek lub klasa, imię i nazwisko nauczyciela –opiekuna.

7. Kryteria oceny prac :

– zgodność pracy z tematem konkursu, ukazanie walorów swojej okolicy,

– stopień nawiązania do dzieł Picassa – użycie odpowiednich kolorów, ujęcie kubistyczne,

– estetyka wykonania pracy.

UWAGA !

Prace niezgodne z regulaminem konkursu ( m.in. temat, różny format prac, brak białej oprawy, prace przestrzenne, wyklejane plasteliną, niewłaściwie opisane) nie będą oceniane.

Ponadto prace zwinięte w rulon, poskładane, zagięte – nie zostaną wystawione w konkursie.

  • Skład komisji oceniającej:

W skład komisji oceniającej wchodzą: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, przedstawiciele Stowarzyszenia Oświatowego „Sowa”, przedstawiciele artystów plastyków.

9. Termin nadsyłania prac:

– do 27 marca 2024 r.
– na adres: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Osolinie, ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie (lub dostarczenie osobiście).

10. Nagrody i ogłoszenie wyników:

Autorzy najlepszych prac (po 3 osoby z każdej kategorii wiekowej + wyróżnienia) otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy.

Ogłoszenie wyników w dniu 5 kwietnia 2024 r.

Osoby nagrodzone i ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie o czasie i miejscu odbioru nagrody.

  1. Koordynator konkursu:

Anna Balasińska

  1. Patronat konkursu i fundator nagród:

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

Stowarzyszenie Oświatowe „Sowa”

  1. Uwagi końcowe:

Prosimy o dołączenie do prac zbiorczego zestawienia zawierającego adres szkoły, tytuły prac, nazwiska autorów i opiekunów oraz zgody na udział w konkursie(załącznika nr 1).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac na konkurs w celu publikacji w materiałach prasowych i Internecie jako formę promocji autora i konkursu oraz formę podziękowania dla sponsorów nagród.