wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

GALA „ZŁOTE SOWY” 2019

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego SOWA informuje, że XI Gala „Złote Sowy” 2019

odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Prusicach.

Wszelkie informacje o dodatkowych osiągnięciach uczniów prosimy przesyłać do dnia 31 maja 2019 r.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO SOWA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO SOWA

 

13 grudnia 2018r. w Żłobku Miejskim Pod Grzybkiem w Obornikach Śląskich odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Oświatowego SOWA.

W trakcie zebrania prezes Stowarzyszenia – Maria Jaskólska przedstawiła szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe z prac Zarządu za rok 2017.

Stowarzyszenie, zrzeszające 47 członków, realizowało swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół powiatu trzebnickiego, koordynacje konkursów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz, wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym, powiatowych zawodów sportowych.

Corocznie, podczas uroczystej gali, przyznawane są specjalne wyróżnienia „Złota Sowa” dla laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych, zawodów sportowych, nauczycieli-opiekunów oraz szkół.

Stowarzyszenie pozyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, opłat za udział w szkoleniach, dotacji od samorządów lokalnych. Wszystkie osoby działające na rzecz Stowarzyszenia wykonują swoje zadania społecznie.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2017. Szczegółowe sprawozdania: merytoryczne, finansowe oraz bilans i rachunek wyników dostępne w zakładce: O Stowarzyszeniu/Sprawozdania

 

W drugiej części Przewodniczący Zebrania Ryszard Cymerman, pełniący w stowarzyszeniu funkcję wiceprezesa, poinformował zebranych o swojej rezygnacji z dalszych prac w stowarzyszeniu, jednocześnie podziękował wszystkim członkom oraz w sposób szczególny prezes Marii Jaskólskiej za 12 lat świetnej współpracy.

Dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2019-2021.

Do Zarządu Stowarzyszenia wybrano:

– Maria Jaskólska – prezes, Beata Iżewska – wiceprezes, Agnieszka Urbanowicz – sekretarz

– Barbara Krzyżak – skarbnik, członkowie: Mariusz Kiepul, Katarzyna Lech, Łukasz Polak,

Krzysztof Rudzki, Sławomir Szypulski, Paweł Wolski.

Komisję Rewizyjną stanowią: – Wojciech Wróbel – przewodniczący, Elżbieta Kowalczyk – sekretarz oraz członkowie: Kamila Kryś, Małgorzata Syrnyk-Żuk.

Sąd Koleżeński: Anna Leżoń – przewodnicząca, Katarzyna Królik, Marta Michalkiewicz.

 

UWAGA ZMIANA MIEJSCA WALNEGO ZEBRANIA

UWAGA ZMIANA MIEJSCA WALNEGO ZEBRANIA.
Z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana MIEJSCA Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Oświatowego SOWA.

Zebranie odbędzie się 13 XII (czwartek) o godz. 15/00 w Miejskim Żłobku Pod Grzybkiem w Obornikach Śląskich, ul. Kasztanowa 2.

Zmiana regulaminu

Zarząd SO SOWA informuje, że dokonał zmian w Regulaminie przyznawania wyróżnień Złote Sowy. Zmieniono paragraf 5b i 5c – tekst jednolity w zakładce Złote Sowy.
Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych kategorii wyróżnień: szkoły podstawowe klasy IV-VI oraz szkoły podstawowe klasy VII-VIII.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

WALNE, SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO SOWA

Zarząd SO SOWA podjął uchwałę o zwołaniu Walnego, sprawozdawczo-wyborczego zebrania członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się 13 XII (czwartek) 2018r. o godz. 15 w SP nr 3 w Trzebnicy.
Ze względu na wyborczy charakter zebrania prosimy o niezawodną obecność.
W zał. proponowany program Zebrania.

Kalendarz konkursów w roku 2018-19

W zakładce „Konkursy” został zamieszczony

aktualny kalendarz konkursów na rok 2018-19.

Wszystkie zainteresowane osoby (nauczycieli, uczniów) zachęcamy do zapoznania się i udziału w proponowanych formach.

Organizatorów informujemy i przypominamy:

Dofinansowanie konkursów/zawodów w roku szkolnym 2018/19 na poziomie roku ubiegłego:

– do 200 zł na nagrody rzeczowe,

– poczęstunek – do 3 zł w przeliczeniu na 1 ucznia-uczestnika konkursu;

– do 50 zł – woda dla zawodników podczas zawodów sportowych

Diety sędziowskie – max. 120 zł brutto, dla uprawnionego przez dany związek sportowy sędziego, na drukach zgodnych ze wzorem umieszczonym w zakładce Konkursy/Wzory Dokumentów. Tylko w zawodach uzgodnionych przez SZS z Zarządem SO SOWA.

Druki dyplomów, teczki – do pobierania od koordynatorów gminnych – wykaz i dane kontaktowe z koordynatorami na stronie internetowej

Puchary, medale – PSZS – Ł. Polak i P. Wolski.

Wszystkie faktury dostarczane do SO SOWA muszą być opisane zgodnie z zasadami podanymi w Ramowym Regulaminie Organizacji Konkursów/Zawodów.

 

Przypominamy, że zgodnie z Ramowym Regulaminem, co najmniej na 60 dni przed konkursem organizator zobowiązany jest zamieścić szczegółowy Regulamin na odpowiedniej podstronie konkursu. Ewentualne problemy techniczne prosimy wyjaśniać z administratorem strony: kudlaty305@wp.pl

Kalendarz zawodów sportowych opublikowany zostanie w późniejszym terminie – trwa uzgadnianie w Szkolnym Związku Sportowym.

Erasmus+ „Human rights club”

W sierpniu 6 osobowa grupa uczniów (SP1 Trzebnica, PZS 1 Trzebnica, Zespół Szkół w Zawoni) uczestniczyła w projekcie Erasmus+ „Human rights club” zorganizowanym przez NGO Kinderfreunde w Klaffer am Hochficht, Austria. Celem spotkania była dyskusja w międzynarodowej grupie młodzieży z 8 krajów dotycząca praw człowieka. W programie wymiany młodzieżowej była również wizyta w Linzu, obozie koncentracyjnym Mauthausen, nakręcenie filmików tematycznych, warsztaty teatralne i dotyczące mediów, wieczorki kulturowe. Uczniowie mieli okazję współpracować z profesjonalnym filmowcem i dziennikarzem. Codzienny grafik był wypełniony wieloma zadaniami w grupach międzynarodowych, ale pozostał również czas na codzienny relaks nad jeziorem. Dziękujemy uczniom za godne reprezentowanie na projekcie naszego powiatu i naszej polskiej kultury (na polskim wieczorku kulturowym cała międzynarodowa grupa projektowa odtańczyła Poloneza)

Opiekun projektu: Anna Matwiszyn poprzez Stowarzyszenie Oświatowe „SOWA”

Zgłoszenia konkursów w roku 2018-19

Informujemy wszystkich chętnych do organizacji konkursów w tym roku szkolnym, o konieczności przysłania zgłoszenia (wg aktualnego wzoru dostępnego na stronie SO SOWA) w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres SO SOWY lub bezpośrednio do SP Osolin) do 21 września 2018.

Prosimy o szczegółowe określenie w zgłoszeniu poziomu wiekowego/klasowego, którego ma dotyczyć konkurs (klasy VII, VIII w SP!). Przypominamy, że nie łączymy konkursów dla szkół podstawowych z gimnazjami. W tym roku po raz ostatni prowadzimy konkursy i ranking Złotych Sów dla Gimnazjów – jest możliwość przejścia do historii 🙂

Pozdrawiam

Ryszard Cymerman – wiceprezes SO SOWA

Erasmus +

Seminarium „Drama Pedagogy as way to inclusion”

W dniach 5-12 maja 2018r, w austryjackim Klaffer, odbyło się seminarium dotyczące użycia dramy w pedagogice jako sposobu na integrację. Wyjazd był możliwy dzięki Stowarzyszeniu Oświatowemu „SOWA” oraz organizacji liderującej Kinderfreunde. W warsztatach wzięła udział nauczycielka języka angielskiego J. Gozdowska, ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy i absolwentka PZS w Obornikach Śląskich W seminarium brało udział siedem krajów: Polska, Rumunia, Austria, Bułgaria, Litwa, Włochy oraz Hiszpania. Z każdego kraju do Klaffer przyjechała czteroosobowa reprezentacja. Warsztaty dostarczyły zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu dramy. Podczas seminarium uczestnicy mieli możliwość poznać wiele znakomitych sposobów na integrację dzieci, młodzieży i dorosłych, przy użyciu technik teatralnych, w społeczeństwo oraz w zespół klasowy.

X GALA ZŁOTE SOWY 2018 POWIATU TRZEBNICKIEGO

W roku szkolnym 2017/2018 nasze Stowarzyszenie koordynowało 60 konkursów przedmiotowych i 62 zawody sportowe, przeprowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych powiatu trzebnickiego. Tradycyjne podsumowanie rocznych starań uczniów, nauczycieli i szkół odbyło się podczas uroczystej, jubileuszowej X Gali „Złote Sowy Powiatu Trzebnickiego 2018”. Gospodarzem X Gali była gmina Żmigród. Gala odbyła się w 20 czerwca w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie, a poprowadzili ją nauczyciele szkół żmigrodzkich – Grażyna Łysikowska i Aleksander Wroński.

Zarząd Stowarzyszenia SOWA przyznał, na podstawie rankingu punktowego, uwzględniającego wszystkie konkursy i zawody oraz osiągnięcia w konkursach wojewódzkich Zdolny Ślązaczek i Zdolny Ślązak, w sumie 48 tytułów „Złota Sowa”:

– 26 uczniom (w tym 8 sportowych)

– 14 nauczycielom ( w tym 4 sportowych)

– 1 specjalny tytuł

– 7 szkołom (w tym 3 sportowych)

Wyróżnienia w różnych kategoriach wiekowych wręczali obecni na Gali przedstawiciele władz samorządowych naszego powiatu: gospodarz Gali Robert Lewandowski – burmistrz Żmigrodu, Waldemar Wysocki – starosta powiatu trzebnickiego, Arkadiusz Poprawa – burmistrz Obornik Śląskich, Igor Bandrowicz – burmistrz Prusic, Sławomira Herman – zastępca wójta Wiszni Małej, Krystyna Haładaj – naczelnik Wydziału Oświaty w gminie Trzebnica, Małgorzata Matusiak i Daniel Sułkowski – przewodnicząca i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego, Jan Czyżowicz – przewodniczący Rady Miasta Żmigród, Zdzisław Średniawski – zastępca burmistrza Żmigrodu.

Licznie zebranym laureatom, rodzicom, dyrektorom szkół, przedstawicielom władz samorządowych i instytucji powiatowych czas umilały występy muzyczne w wykonaniu zespołu Stars of Melody & City Band Żmigród pod energetycznym kierunkiem Izabeli Możdżeń.

Na zakończenie Gali Maria Jaskólska – prezes SO SOWA podziękowała wszystkim organizatorom konkursów i zawodów, szczególnie gorąco władzom gmin i powiatu za wsparcie finansowe idei rozwoju uzdolnień uczniów, a władzom i burmistrzowi Żmigrodu za współorganizację tegorocznej Gali. Zamykając jubileuszową, X Galę jeszcze raz wszystkim wyróżnionym pogratulował: burmistrz Robert Lewandowski, a burmistrz Prusic – Igor Bandrowicz zaprosił na kolejną, XI Galę w 2019r. do Prusic.

Po części oficjalnej uczestników Gali zaproszono na słodki poczęstunek.

Pełna lista wyróżnionych w zakładce: Złote Sowy, a zdjęcia z X Gali w zakładce: GALERIA.