marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Konkurs Przekładu z Języka Angielskiego

IV Konkurs Przekładu z Języka Angielskiego kl. II-III

REGULAMIN

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-III gimnazjum.

2. Podczas etapu powiatowego szkołę może reprezentować 3 przedstawicieli.

3. Etap powiatowy odbędzie się 14 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w Obiekcie Multifunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Prusicach.

4. Konkurs trwa 90 min a uczestnicy mają za zadanie przetłumaczyć jeden wybrany tekst z zachowaniem jego formy i stylu. Tekstami do wyboru mogą być: fragment prozy, wiersz, tekst piosenki, instrukcja obsługi, przewodnik, tekst reklamowy, satyryczny.

5. W skład jury wchodzą opiekunowie uczniów. Niedozwolone jest ocenianie prac swoich podopiecznych.

6. Uczestnicy muszą przybyć na konkurs ze swoimi słownikami.

7. Prosimy o zgłoszenia uczniów na konkurs do 9 lutego 2018 roku (do piątku) !!!

8. Prace uczestników oceniane będą według następujących kryteriów:

  1. Język (0-3 pkt)
   • 3 pkt. – brak powtórzeń, składnia i fleksja bez zarzutu;
   • 2 pkt. – nieliczne powtórzenia, nieliczne błędy składniowe i/lub fleksyjne;
   • 1 pkt – częste powtórzenia, błędy składniowe i/lub fleksyjne;
   • 0 pkt. – liczne powtórzenia, błędy składniowe i/lub fleksyjne.
  1. Styl (0-3 pkt)
   • 3 pkt. – bogata i adekwatna do stylu oryginału leksyka;
   • 2 pkt. – bogata, choć nie zawsze adekwatna do stylu oryginału leksyka;
   • 1 pkt – przeciętna leksyka i/lub częściowo nieadekwatna do stylu oryginału;
   • 0 pkt. – uboga leksyka i/lub nieadekwatna do stylu oryginału.
  1. Forma (0-2 pkt)
 • 2 pkt. – przekład zgodny z formą oryginału, cechuje się wyznacznikami stylistycznymi formy;
 • 1 pkt – przekład częściowo zgodny z formą oryginału, zachowuje niektóre wyznaczniki stylistyczne formy;
 • 0 pkt – przekład niezgodny z formą oryginału, nie zachowuje bądź zachowuje nieliczne wyznaczniki stylistyczne formy.

Za przekład zgodny z formą uznaje się także przekład nadający utworowi nową formę, ale realizujący nadaną formę konsekwentnie (np. zamiast wiersza z rymami wiersz biały).

  1. Poprawność przekładu (0- 4 pkt)
 • 4 pkt. – uczeń w pełni zrozumiał tekst i trafnie go przetłumaczył w całości;
 • 3 pkt. – uczeń zrozumiał tekst i trafnie go przetłumaczył; popełnił nieliczne błędy w przekładzie nie zakłócające komunikacji;
 • 2 pkt – uczeń w większości zrozumiał tekst, w większości trafnie go przetłumaczył; popełnił błędy w przekładzie wpływające na komunikację;
 • 1 pkt – uczeń słabo zrozumiał tekst; przetłumaczył go popełniając liczne błędy, które zakłócały w znacznym stopniu komunikację;
 • 0 pkt. – uczeń bardzo słabo zrozumiał tekst lub nie zrozumiał go; przetłumaczył go, popełniając liczne błędy uniemożliwiające zrozumienie tekstu.
  1. Ortografia i interpunkcja (oceniane osobno czyli łącznie można zdobyć 6 pkt.)
 • 3 pkt. – bez zarzutu;
 • 2 pkt. – 1-2 błędy;
 • 1 pkt – 3 błędy;
 • 0 pkt. – 4 i więcej.

W przypadkach równej liczby punktów decydować będzie ilość punktów przyznanych w kategoriach: poprawność przekładu i bogactwo językowe. W przypadku dalszej równej liczby punktów zdecyduje poziom trudności tekstu.

 

Protokół z IV Powiatowego Konkursu Przekładu z Języka Angielskiego