marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM

27 marca 2018 r.

 1. ORGANIZATOR

Konkurs organizowany jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy reprezentowanego przez nauczycielki języka angielskiego Aleksandrę Kurzyńską i Annę Borutę.

 1. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży gimnazjalnej, kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem, rozwijanie wiedzy i kompetencji gramatycznych uczniów, a także umożliwienie samooceny niezbędnej uczniom w procesie uczenia.

Konkurs sprawdza umiejętności językowe w zakresie:

– rozumienia tekstu pisanego,

– praktycznego stosowania struktur gramatycznych oraz bogactwa leksyki,

– posługiwania się językiem mówionym.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie nauczycieli języka angielskiego przygotowujących uczniów do konkursu.
 2. Każda szkoła gimnazjalna może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 uczestników.
 3. Nauczyciele języka angielskiego danej szkoły zgłaszają uczestników w formie elektronicznej na adres: anna.boruta@onet.pl w terminie do 15 marca 2018 roku.
 4. Konkurs obejmuje zakres materiału dla szkoły gimnazjalnej w oparciu o program nauczania dla gimnazjum i składa się z dwóch części :

Część pierwsza – test pisemny (rozumienie tekstu pisanego – zadania typu prawda-fałsz, dopasowywanie słów do definicji, wstawianie zdań wyrwanych z kontekstu, zadania na tłumaczenie, część leksykalno-gramatyczna)

Część druga – ustna (dla pięciu uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów po teście pisemnym, będę oni losowali temat do wypowiedzi np.

 • If you could observe an extinct animal for an afternoon, which one would you choose and why?
 • If you could go back to another time and place, what time and place would you choose and why?
 • If you could only eat three meals for the rest of your life, what would they be?
 • What’s the strangest thing you’ve ever eaten?
 • Do you think there is life on other planets?)
 1. Test przeprowadzony zostanie w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy dnia 27 marca 2018 r. (wtorek) o godzinie 09.00 i trwać będzie 50 minut. Część ustna zostanie przeprowadzana po krótkiej przerwie, w trakcie której zostaną sprawdzone testy pisemne.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia. W skład Jury Konkursu wchodzić będą nauczyciele języka angielskiego szkół uczestniczących w Konkursie.
 3. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 4. W czasie trwania konkursu zabrania się korzystania ze słowników, telefonów komórkowych itp.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 7. Informacji dodatkowych udzielają organizatorzy konkursu mgr Anna Boruta (anna.boruta@onet.pl) oraz mgr Aleksandra Kurzyńska (aleksandra.kurzynska@gmail.com)