marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Powiatowy Konkurs Matematyczny

V Powiatowy Konkurs Matematyczny

„π-NGWIN” MATEMATYCZNY 2023

> Regulamin <<

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „π-ngwin”

dla uczniów szkół średnich powiatu trzebnickiego – rok szkolny 2022/2023

Termin zgłoszenia do V Powiatowego Konkursu Matematycznego „π-ngwin ”

14 marca 2023

 1. Cele konkursu :
 • poszerzanie wiedzy przedmiotowej;
 • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania poziomu wiadomości matematycznych;
 • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych wśród młodzieży;
 • zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i promowanie ich osiągnięć;
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów.
 1. Organizacja
 • Zgłoszenia należy przesyłać do 14 marca 2023 na adres :

Liceum Ogólnokształcące w Trzebnicy , ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica,

 • Finał odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. II Armii Wojska Polskiego w dniu 5 kwietnia 2023 o godz. 900
 • Mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I-IV zainteresowani matematyką.
 • Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
 • Dla uczniów klas I, II LO oraz I, II Technikum,
 • Dla uczniów klas III LO i III Technikum,
 • IV LO i IV Technikum
 • Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele delegowani przez szkołę, każda szkoła deleguje jednego nauczyciela matematyki – opiekuna, który jednocześnie będzie członkiem komisji konkursowej.
 • Każdą szkołę reprezentuje zespół 6 uczniów – po dwóch z każdej grupy wiekowej wyłonionych w eliminacjach szkolnych.
 • Czas trwania konkursu 90 minut.
 • Uczniowie rozwiązują 6 zadań zamkniętych ( każde za 1 pkt) oraz 4 zadania otwarte ( za 2, 3, 4 i 5 pkt.). Łącznie w każdej kategorii wiekowej jest do zdobycia 20 punktów.
 • Prace uczniów są kodowane.
 • Uczniowie mogą korzystać z pomocy maturalnych, czyli kalkulatorów prostych oraz wybranych wzorów matematycznych, a także przyrządów geometrycznych.
 • Powiatowa Komisja Konkursowa sprawdza i ocenia prace uczniów oraz wyłania zwycięzców.
 • Powiatowa Komisja Konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonego konkursu.
 • Liceum, w którym odbywa się konkurs, jest zobowiązane do przechowywania prac uczniów do końca roku szkolnego.
 • Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
 • Najlepszy matematyk wśród uczniów klas I i II
 • Najlepszy matematyk wśród uczniów klas III
 • Najlepszy matematyk wśród uczniów klas IV
 • Najlepsza szkoła średnia ( suma punktów, jakie zdobędzie zespół z danej szkoły) – puchar przechodni

Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów w każdej z kategorii.

 1. Zakres materiału
 • Kategoria klasy I i II
 • zbiór liczb rzeczywistych
 • wyrażenia algebraiczne
 • pojęcie funkcji
 • układy równań i nierówności liniowych
 • zadania tekstowe prowadzące do układów równań
 • wartość bezwzględna
 • funkcja kwadratowa
 • pola figur
 • trójkąty prostokątne, twierdzenie Pitagorasa
 • Kategoria klasy III
 • zakres dla kategorii I oraz II,

dodatkowo

 • wielomiany
 • funkcje wymierne
 • trygonometria
 • twierdzenie sinusów, cosinusów
 • Kategoria klasy IV
 • Zakres dla kategorii I oraz II, III

dodatkowo

 • ciągi, szereg geometryczny, granica ciągu
 • geometria analityczna
 • rachunek różniczkowy
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • twierdzenie sinusów, twierdzenie cosinusów
 • potęgi o wykładniku rzeczywistym, logarytmy