Powiatowy Konkurs Programowania w Scratchu dla kl. IV-VI

Regulamin I Powiatowego Konkursu Programowania w Scratchu dla kl. IV-VI

 

1. Uczestnicy: konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Każda szkoła może zgłosić dwie prace konkursowe, wykonane samodzielnie przez uczniów lub w zespole dwuosobowym.

2. Formuła konkursu: indywidualna, bądź dwuosobowy zespół.

3. Cele konkursu:

– promowanie umiejętności programistycznych wśród uczniów,
– rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań,
– kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz kreatywności,
– inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do
zasobów internetowych.

4. Tematyka konkursowa i inne informacje:

Konkurs dotyczy prac przygotowanych w SCRATCH 3.0. Tematem prac konkursowych jest „Bezpieczny internet”. Uczestnicy konkursu przygotowują historyjkę obrazkową (animację), w której wskazują zagrożenia i korzyści związane z korzystaniem z Internetu.

Historyjka powinna być spójna i logiczna oraz posiadać świat przedstawiony (miejsce
akcji, bohaterów, wydarzenia ułożone w porządku chronologicznym, musi zawierać
dialogi między postaciami).

Historyjka (animacja) nie może być modyfikacją innych projektów, ma uruchamiać się po kliknięciu na „zieloną strzałkę”. Materiały wykorzystane w pracy mogą pochodzić z biblioteki dostępnej w programie lub zostać wykonane własnoręcznie w Scratchu.
Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie (przesłanie prac na podany adres e-mailowy, bądź dostarczenie płyt CD) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz jego promocji, publikację prac konkursowych oraz danych osobowych uczestnika.
(Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1)
5. Kryteria oceny:
– oryginalność i pomysłowość,
– zgodność z tematem konkursu,
– estetyka i jakość wykonania projektu;
– zaawansowanie skryptów i sposób działania programu.
Prace konkursowe należy dostarczyć mailowo (e-mail: sp3obornikisl@wp.pl) bądź prace zapisane na nośnikach danych płyt CD lub DVD wysłać pocztą lub dostarczyć bezpośrednio do organizatora.
Każde zgłoszenie prac e-mailowo, bądź zapisu na płycie CD lub DVD powinno być podpisane i zawierać następujące informacje: tytuł pracy; imię, nazwisko oraz klasa autora/autorów; nazwa szkoły; imię, nazwisko oraz e-mail nauczyciela przygotowującego ucznia/uczniów do konkursu.
6. Proponowany termin konkursu.

Złożenie prac do organizatora w terminie do 6 maja 2022 r.

7. Organizatorzy:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

Angelika Rozpara

Wyniki konkursu zostaną przesłane mailowo do nauczycieli opiekunów uczestników w terminie do 20 maja 2022 r. Laureaci I, II, III, IV i V miejsca otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.

8. Kontakt: telefon, adres, e-mail.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Trzebnicka 33
55-120 Oborniki Śląskie

Tel. 713101481
e-mail: sp3obornikisl@wp.pl

 

 

Witaj w świecie PHP!