Konkurs Wiedzy „Co wiem o Zjednoczonym Królestwie”

I KONKURS „CO WIEM CO WIEM O ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ”
kl. IV- VI
REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR :
Szkoła podstawowa nr 1 w Obornikach Śląskich im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla
sp1obornikisl@gmail.com , tel./fax. 71 310-23-58
Nauczyciel odpowiedzialny:
Anna Wysocka tel. 883 223 577
e-mail: amfwysocka@o2.pl
II. ADRESACI :
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej.
Każdą szkołę może reprezentować 1 uczestnik.
III. CELE KONKURSU:
Poszerzenie wiedzy o Wielkiej Brytanii, poznanie szczegółów geograficznych, kulturowych i historycznych .
IV. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:
Wielka Brytania i Irlandia Północna
GEOGRAFIA
• Położenie
• Powierzchnia
• różne nazwy Wielkiej Brytanii
• najważniejsze rzeki, szczyty górskie oraz stolice w Anglii, Szkocji, Walii i Północnej Irlandii
SYMBOLE
• flagi i symbole Anglii, Walii, Szkocji i Północnej Irlandii
• najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne Londynu: m.in. the Tower of London, the British Museum, The City, Harrods, Windsor Castle, London Eye etc.
POLITYKA
• ustrój polityczny Wielkiej Brytanii
• rząd, premier – podstawowe funkcje
RODZINA KRÓLEWSKA
• członkowie rodziny królewskiej i pokrewieństwo
V. FORMUŁA PYTAŃ KONKURSOWYCH
Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego w języku polskim zarówno, który będzie się składał z pytań zamkniętych oraz otwartych.
VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Uczestnicy pracują indywidualnie i będą mieli 1 godzinę na rozwiązanie testu.
VII. LITERATURA:
ŹRÓDŁA:
http://projectbritain.com/
A History of Britain (Penguin Readers)
British Life (Penguin Readers)
London. (Penguin Readers)
VIII. PRZEBIEG KONKURSU, ZASADY UCZESTNICTWA:
Etap powiatowy 23 kwietnia 2020 roku, godzina 10:00 w Szkole Podstawowej nr 1
w Obornikach Śląskich, ul. Kownackiego 4. .
Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmowane będą telefonicznie lub mailowo do 14 kwietnia 2020 roku proszę w zgłoszeniu również podać nazwisko opiekuna. .Każdy opiekun zostaje członkiem jury.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: amfwysocka@,o2.pl lub telefonicznie na numer 883223577

Witaj w świecie PHP!