marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Konkurs umiejętności z języka angielskiego „Master of English”

REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO„MASTER OF ENGLISH”.

 1. Założenia ogólne i cele konkursu.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z klas VII, VIII szkoły podstawowej.
 3. Organizatorem           konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie  w Trzebnicy.
 4. Za stronę merytoryczną regulaminu konkursu odpowiadają nauczyciele angliści.
 5. W skład komisji konkursowej wchodzą obecni    na konkursie   nauczyciele języka   angielskiego. Członkowie komisji sprawdzają prace uczestników konkursu zgodnie z zasadą sprawdzania prac uczniów z innych szkół.  
 6. Konkurs jest organizowany pod patronatem naukowym stowarzyszenia oświatowego „Sowa”.

Cele konkursu to:

 1. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
 2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
 3. Zainteresowanie literaturą obcą.
 4. Rozwijanie umiejętności czytania, słuchania ze zrozumieniem, poszerzanie umiejętności stosowania odpowiednich struktur gramatycznych i słownictwa w języku angielskim.

            Zakres konkursu oraz wymagania:

 1. Zakres            wiedzy obejmuje znajomość treści gramatycznych i słownictwo   na poziomie klasy VII i VIII szkoły podstawowej (poziom A2+, B1, B1+)               
 2. W trakcie konkursu uczestnik otrzyma test składający się z trzech części. Pierwsza część (zadania zamknięte): zadania sprawdzające umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem,       test leksykalno           – gramatyczny (wybór             wielokrotny). Część druga sprawdzająca znajomość środków językowych, leksykalno – gramatycznych (zadania otwarte: zadania z luką/lukami, parafraza zdań, tłumaczenie fragmentów zdań na        język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów          leksykalnych). Część             trzecia – pytania dotyczące fabuły opowiadania Charlesa Dickensa p.t.”Opowieść wigilijna” (pytania zamknięte, testowe oraz otwarte). Każdy uczestnik konkursu powiatowego zapoznaje się z lekturą          przed konkursem we własnym zakresie.

Przebieg konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się 14. III.2024 r o godzinie 9.00.
 2. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Konkurs przeprowadza się w formie pisemnej.      
             

Nagrody:

 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. 
 2. Każdy             uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

Postanowienia końcowe:

 1. Wyniki           oraz rozdanie nagród nastąpi tuż po zakończeniu konkursu
   i konsultacji wyników przez Komisję Konkursową.
 2. W celu zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie, należy złożyć w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trzebnicy wypełnioną kartę zgłoszenia w konkursie, przesłać ją na adres e-mail: trzebnicasp3@op.pl, faxem na numer: (71)312-08-74 lub pocztą tradycyjną, na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. M. Konopnickiej 14, 55-100 Trzebnica, z dopiskiem Konkurs z języka angielskiego. Kartę należy dostarczyć nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem konkursu.
             
 3. Do konkursu można zgłosić jednego finalistę etapu szkolnego (Jeżeli jest do trzech oddziałów danego rocznika. W przypadku gdy w szkole jest cztery lub więcej oddziałów danego rocznika, można zgłosić dwóch finalistów ze szkoły, zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia „Sowa”)

III POWIATOWY KONKURS UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS VII, VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KARTA ZGŁOSZENIA

ORGANIZATORZY:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W TRZEBNICY

NAZWA I ADRES SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON DO SZKOŁY:

…………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW ORAZ KLASA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NAUCZYCIEL – OPEKUN:

…………………………………………………………………………………………………

TELEFON KONTAKTOWY:

…………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW DO KONKURSU, W CELU WYDANIA STOSOWNYCH ZAŚWIADCZEŃ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis nauczyciela prowadzącego