wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Konkurs umiejętności z języka angielskiego „Master of English”

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU

UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO„MASTER OF ENGLISH”.

 

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO„MASTER OF ENGLISH”.

 1. Założenia ogólne i cele konkursu.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z klas VII, VIII szkoły podstawowej.
 3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trzebnicy – Aleksandra Cichoń.
 4. Za stronę merytoryczną regulaminu konkursu odpowiadają nauczyciele angliści.
 5. W skład komisji konkursowej wchodzą postronni nauczyciele, nie uczący danych uczniów, którzy biorą udział w konkursie.
 6. Konkurs jest organizowany pod patronatem naukowym stowarzyszenia  oświatowego „Sowa”.

Cele konkursu to:

 1. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
 2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
 3. Zainteresowanie literaturą obcą.
 4. Rozwijanie umiejętności czytania, słuchania ze zrozumieniem, poszerzanie umiejętności stosowania odpowiednich struktur gramatycznych i słownictwa w języku angielskim.
 5. Zakres konkursu oraz wymagania:
 6. Zakres wiedzy obejmuje znajomość treści gramatycznych i słownictwo na poziomie klasy VII i VIII szkoły podstawowej (poziom A2+, B1, B1+)
 7. W trakcie konkursu uczestnik otrzyma test składający się z trzech części. Pierwsza część (zadania zamknięte): zadania sprawdzające umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem,  test leksykalno – gramatyczny (wybór wielokrotny). Część druga sprawdzająca znajomość środków językowych, leksykalno – gramatycznych (zadania otwarte: zadania z luką/lukami, parafraza zdań, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych). Część trzecia – pytania dotyczące fabuły powieści amerykańskiego pisarza Jacka Londona z 1906 roku pod tytułem “Biały Kieł” (pytania zamknięte, testowe oraz otwarte). Każdy uczestnik konkursu powiatowego czyta powieść przed konkursem we własnym zakresie.
 8. Przebieg konkursu:
 9. Konkurs odbędzie się 14. III.2023r o godzinie 9.00.
 10. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
 11. Konkurs przeprowadza się w formie pisemnej.
 12. Nagrody.
 13. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
 14. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
 15. Postanowienia końcowe.
 16. Wyniki oraz rozdanie nagród nastąpi tuż po zakończeniu konkursu
  i konsultacji wyników przez Komisję Konkursową.
 17. W celu zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie, należy złożyć w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trzebnicy wypełnioną kartę zgłoszenia w konkursie, przesłać ją na adres e-mail: trzebnicasp3@op.pl, faxem na numer: (71)312-08-74 lub pocztą tradycyjną, na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. M. Konopnickiej 14, 55-100 Trzebnica, z dopiskiem Konkurs z języka angielskiego. Kartę należy dostarczyć nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem konkursu.

IV POWIATOWY KONKURS UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA  ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS  VII, VIII  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KARTA ZGŁOSZENIA

ORGANIZATORZY:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W TRZEBNICY

NAZWA I ADRES SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON DO SZKOŁY:

…………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW ORAZ KLASA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NAUCZYCIEL – OPEKUN:

…………………………………………………………………………………………………

TELEFON KONTAKTOWY:

…………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWSKO NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW DO KONKURSU, W CELU WYDANIA STOSOWNYCH ZAŚWIADCZEŃ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                           Podpis nauczyciela prowadzącego