maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Konkurs Regionalny „CZY ZNASZ SWÓJ POWIAT?”

Regulamin konkurs powiatowy 2019

Regulamin XVIII Konkursu Powiatowego

„Czy znasz swój powiat?”

 1. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:00 w „MULTITECE”
ul. Żmigrodzka 43 (budynek obok ZS w Prusicach) .

 1. ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Prusicach

 1. Żmigrodzka 43

55-110 Prusice

tel./fax: 71 312 62 11

e-mail: sekretariat@zsprusice.pl

Osoba odpowiedzialna Barbara Sołowczuk-Fiszer basiafiszer@interia.pl

 

 • ADRESACI:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów III klas gimnazjalnych ze szkół powiatu trzebnickiego.

 1. CELE KONKURSU:

 

 • popularyzowanie wiedzy o środowisku geograficznym, historii, kulturze, gospodarce, walorach turystyczno-krajoznawczych oraz problematyce społecznej powiatu trzebnickiego;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
 • poszanowanie dziedzictwa kulturowego regionu;
 • współpraca uczniów, nauczycieli i szkół powiatu trzebnickiego ze środowiskiem lokalnym;
 • promocja talentów.

 1. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:
 • Środowisko fizyczno-geograficzne powiatu trzebnickiego (położenie geograficzne, ukształtowanie, budowa geologiczna, wody powierzchniowe
  i podziemne, szata roślinna i świat zwierzęcy oraz ochrona przyrody);
 • Zabytki architektury świeckiej i sakralnej; obiekty przyrodnicze oraz obiekty historyczne i współczesne stanowiące atrakcje turystyczne w powiecie trzebnickim;
 • Zagadnienia z zakresu demografii i gospodarki powiatu;
 • Cykliczne wydarzenia sportowe i kulturalne powiatu i gmin.

 

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU POWIATOWEGO:

W etapie powiatowym konkursu biorą udział dwuosobowe drużyny, reprezentujące poszczególne szkoły prowadzące klasy gimnazjalne z powiatu trzebnickiego.

Część I konkursu: Drużyny przez 30 minut rozwiązują test sprawdzający wiedzę o powiecie (zakres wiedzy: środowisko geograficzne, kultura i zabytki, zagadnienia ludnościowe, gospodarka regionu) 20 pkt.

Część II konkursu: Każda drużyna przedstawiaja prezentację na temat

„Moja gmina” (czas wystąpienia – max 10 minut).

Przy ocenianiu będą brane pod uwagę m. in. znajomość tematu, spójność prezentacji, komunikatywność, wykorzystanie czasu, oryginalność pomysłu, zgodność ze stanem faktycznym, różnorodność wykorzystanych źródeł, technika i estetyka wykonania prezentacji oraz osobiście wykonane fotografie, pliki dźwiękowe i filmy – 10 pkt.

 • W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez drużyny przewidziana jest dogrywka w formie pytań zadawanych przez jurorów
  2 pkt.

W skład komisji konkursowej nie wchodzą nauczyciele z poszczególnych szkół.

 • ZASADY UCZESTNICTWA:

Szkoły biorące udział w konkursie przesyłają prezentacje o podanej wyżej tematyce w terminie do 15 kwietnia 2019 r. na adres:

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Prusicach

 1. Żmigrodzka 43

55-110 Prusice

z dopiskiem: Konkurs „Czy znasz swój powiat?”.

 • Przesłanie przygotowanej prezentacji jest równoznaczne z przystąpieniem szkoły do konkursu na etapie powiatowym.
 • Przesyłka powinna zawierać opisaną płytę CD oraz metryczkę (imiona i nazwiska uczniów, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły, telefony kontaktowe do opiekuna drużyny).
 • Prezentację multimedialną należy przygotować w formacie oraz PPT lub PPTX i zapisać na płycie CD lub DVD. Na końcu prezentacji należy umieścić bibliografię.
 • Przed wysłaniem nagranych płyt należy sprawdzić, czy są one prawidłowo odczytywane na innych komputerach.

 

 • LITERATURA, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
 • Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy Przewodnik rowerowy, autorzy: Radosław Lesisz, Włodzimierz Ranoszek, Piotr Żmuda;
 • Trzebnica Oborniki Śląskie Kocie Góry Przewodnik po pasmach Wzgórz Trzebnickich pod redakcją Piotra Żmudy;
 • Mapa turystyczna szlaków pieszych i tras rowerowych po Wzgórzach Trzebnickich i Dolinie Baryczy;
 • Strony internetowe poszczególnych gmin powiatu trzebnickiego