KONKURS RECYTACJI POEZJI ANGLOJĘZYCZNEJ

XV KONKURS RECYTACJI POEZJI ANGLOJĘZYCZNEJ ucz. kl. I – III

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU RECYTACJI POEZJI ANGLOJĘZYCZNEJ

CELE KONKURSU:
• popularyzacja poezji państw anglojęzycznego obszaru językowego;
• motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i poznawania kultury krajów anglojęzycznych,
• doskonalenie poprawności języka angielskiego;
• stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych i artystycznych.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych.
2. Każda szkoła zgłasza maksymalnie trzech uczestników. W przypadku dużej liczby chętnych proponuje się przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych.
3. Zgłoszenia (imię i nazwisko uczestnika, klasa oraz poziom uczenia się języka angielskiego – III.0 lub III.1) należy przesłać e-mailem na adres Zespółu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie:

sekretariat@mrat.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń – miesiąc przed konkursem.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Każdy uczestnik konkursu prezentuje interpretację jednego utworu poetyckiego w języku angielskim.
2. Nie mogą być recytowane tłumaczenia na język angielski oraz teksty piosenek.
3.Uczestnik może przygotować dodatkowe elementy pomagające przedstawić treść utworu (strój, podkład muzyczny itp.)
4. Uczestnik przedstawia krótką informację o autorze oraz o utworze, który będzie recytował (tematyka, przekaz autora itp.). Ta część może być zaprezentowana po polsku lub po angielsku. Wybór języka nie ma wpływu na ocenę. UWAGA: uczestnik nie może czytać przygotowanego tekstu z kartki.
5. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z konkursem prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu (Rita Ćerniauskaite, ritacern@poczta.onet.pl).

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje jury, w której skład wchodzą nauczyciele – opiekunowie uczniów. UWAGA: na konkursie opiekunem uczniów powinien być nauczyciel języka angielskiego.
Stosuje się zasadę odrzucania skrajnych ocen.
2. Ocenie podlegają:
• interpretacja utworu, wrażenie artystyczne, ewentualne elementy dodatkowe (10 pkt.)
• poprawność wymowy w języku angielskim (8 pkt.)
• stopień trudności tekstu (5 pkt.)
• wiedza o autorze (2 pkt.)
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
Data finału konkursu powiatowego zostaje podane każdego roku w kalendarzu konkursów na stronie Stowarzyszenia Oświatowego „SOWA”. Początek i miejsce finału: Zespół Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie (ul. Sienkiewicza 6, Żmigród); godz.9.00.

Link do zdjęć z XV Powiatowego Konkursu Recytacji Poezji Anglojęzycznej:
https://photos.google.com/share/AF1QipNe2TDVCQyUYHp3gPV5wb3NzjnwjesKL1rV8hqbvriC5y5usUEaaqW2D57BP48QWw?key=cDdPQUY4X1ZhU2c1UGZyelZLU0lXa1dSUnYxR2Z3

protokol2017