luty 2024
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Konkurs Ortograficzny „Z ORTOGRAFIĄ NA TY”

Protokół z Finału XI Powiatowego Konkursu Z ortografią na ty


XI POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY „Z ortografią na ty”

1. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Prusicach ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice

2. CELE KONKURSU:
 Zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy na temat ortografii polskiej – rozwijanie zainteresowań.
Rozbudzenie w uczniach potrzeby starannego i poprawnego pisania.
Utrwalanie nawyku stosowania zasad ortograficznych.
Wyrabianie czujności ortograficznej i odpowiedzialności za napisane słowo.
Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.
Integracja uczniów.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5 szkoły podstawowej.
 Etapy konkursu:
– Etap szkolny przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe.
Organizatorzy etapów szkolnych do 23 stycznia 2020 r. zgłaszają 2 uczniów do organizatora etapu powiatowego (SP w Prusicach).

– Etap powiatowy odbędzie się 5 lutego 2020 r. o godzinie 9.30 w Szkole Podstawowej w Prusicach przy ul. Żmigrodzkiej 43, 55-110 Prusice, w budynku MULTITEKI
tel. (71) 312 62 11, e-mail: sekretariat@spprusice.pl

4. ZADANIA KONKURSOWE:
Zadaniem uczniów będzie napisanie tekstu ze słuchu ułożonego przez instytucję zewnętrzną.
Wymagania konkursowe dotyczą znajomości zasad pisowni:
– wyrazów wielką literą
– wyrazów z „ó”
– wyrazów z „u”
– wyrazów z „rz”
– wyrazów z „ż”
– wyrazów z „h”
– wyrazów z „ch”
– partykuły „nie” z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami, przysłówkami
– znajomości podstawowych zasad interpunkcyjnych

5. KOMISJA KONKURSOWA I OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
 W skład komisji finału powiatowego wejdą opiekunowie uczestników konkursu ze szkół biorących w nim udział. Każde dyktando sprawdzają co najmniej 2 osoby z komisji.
 Wszelkie wątpliwości komisja rozstrzyga wspólnie.
 Ogłoszenie wyników konkursu odbywa się w dniu konkursu.

6. ZASADY OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH:
Komisje konkursowe oceniają poprawność ortograficzną i interpunkcyjną zgodnie z następującymi kryteriami:
– błędy popełnione podczas pisania ze słuchu oceniane są wg zasady:
– błąd I stopnia – 1 punkt karny;
– błąd II stopnia – 1/2 punktu karnego
– Za błędy I stopnia uważa się pisownię rz – ż, ó – u, h – ch, pisownię „nie” z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami; pisownię wyrazów wielką literą, opuszczenie wyrazu.
– Błędy II stopnia to inne błędy, np.: zmiękczenia, opuszczone pojedyncze litery, przestawienie wyrazów w zdaniu, zniekształcone końcówki wyrazów.
– 3 błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu I stopnia.

7. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:
Komisja konkursowa przyznaje I, II i III miejsce w kategorii klas 5.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
Koordynatorki konkursu
Anna Karczowska
Monika Janicka