marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Powiatowy Konkurs Polonistyczny „Czytam między słowami”

XV POWIATOWY KONKURS POLONISTYCZNY

CZYTAM MIĘDZY SŁOWAMI

REGULAMIN KONKURSU

I ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy im. M. Skłodowskiej Curie w Trzebnicy,

ul. M. Konopnickiej 14; 55 – 100 Trzebnica; tel. 71 312 08 74; trzebnicasp3@op.pl;

p. Agnieszka Drohomirecka

II ADRESACI

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej z terenu powiatu trzebnickiego. Uczestniczą w nim uczniowie wytypowani przez Szkolne Komisje Konkursowe, które wybierają 1 ucznia z danej szkoły. Ze szkół podstawowych mających 4 i więcej równoległych oddziałów (w kategorii wiekowej objętej konkursem) – 2 uczniów.

III CELE KONKURSU

 • Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • Kształtowanie umiejętności koncentracji.
 • Kształtowanie gustów czytelniczych.
 • Mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
 • Rozwijanie i promowanie uczniów zdolnych.
 • Stwarzanie możliwości porównania swej wiedzy i umiejętności w celu dalszego doskonalenia.

IV ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Uczniowie czytają kilka tekstów o różnym charakterze: literackim (epika, liryka, dramat) i użytkowym (np. druki urzędowe, kwestionariusze). Rozwiązują zadania sprawdzające tylko umiejętność czytania ze zrozumieniem i wyszukiwania informacji w tekście, który mają przed sobą. Odczytują diagramy, wypełniają tabele. W przypadku tekstów poetyckich nie nazywają środków stylistycznych, nie wykonują poleceń związanych z analizą i interpretacją utworu!

V FORMUŁA PYTAŃ KONKURSOWYCH

Uczniowie rozwiązują test, zawierający różnorodne zadania, m.in.:

 • pytania otwarte,
 • pytania zamknięte,
 • prawda- fałsz,
 • uzupełnienie luk w tekście,
 • krzyżówka,
 • dopasowanie w pary,
 • uzupełnianie tabel,
 • odczytywanie informacji z map, tabel, wykresów.

VI SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

W etapie powiatowym uczestniczy jeden (ze szkół mających 4 i więcej równoległych oddziałów – 2) ósmoklasista. Praca z tekstami ma charakter indywidualny. Czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych poleceń określa osoba przygotowująca arkusz. Opracowuje ona również jasny i precyzyjny klucz, według którego nauczyciele – opiekunowie uczestników, tworzący komisję konkursową, sprawdzają testy. Przyjmuje się zasadę, że członek komisji nie sprawdza pracy swojego ucznia. Wygrywają trzej uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów. Organizator we własnym zakresie przygotowuje zadanie, które wykonają uczniowie w razie konieczności przeprowadzenia dogrywki. Polecenie to musi zostać zaakceptowane przez członków komisji.

VII PRZEBIEG KONKURSU, ZASADY UCZESTNICTWA

Etap powiatowy odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00. Uczestników konkursu należy zgłosić najpóźniej do 12 kwietnia. Szkoły biorące udział w konkursie przesyłają na adres mailowy szkoły (trzebnicasp3@op.pl) zgłoszenie zawierające nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.

VIII DODATKOWE INFORMACJE

 • W skład komisji finału powiatowego wejdą opiekunowie uczestników konkursu ze szkół biorących w nim udział. Test sprawdzają co najmniej 2 osoby z komisji, które wpisują liczbę uzyskanych punktów i podpisują się.
 • Wszelkie wątpliwości komisja rozstrzyga wspólnie. Komisja sprawdzająca uzupełnia listę zbiorczą oraz czuwa nad zgodnością zapisu punktacji poszczególnych uczestników konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu odbywa się w dniu konkursu.

Zapraszamy serdecznie!

Organizatorzy