kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Konkurs Matematyczny „POTĘGA”

Protokół konkursu „POTĘGA”

Regulamin konkursu:

XXII Konkurs Matematyczny „Potęga”
2024

Regulamin konkursu:
I. Celem konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych;
2. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej;
3. Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości.
II. Zakres tematyczny: program szkoły podstawowej.
Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami obejmującymi wskazane treści podstawy programowej kształcenia ogólnego w części dotyczącej przedmiotu matematyka na II etapie edukacyjnym.
Uczeń w szczególności:
• wykonuje działania na liczbach wymiernych,
• opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego lub równania,
• wykonuje obliczenia dotyczące wagi, czasu, temperatury, pieniędzy i odległości,
• zna własności liczb i figur oraz wykorzystuje je do rozwiązania problemu,
• oblicza pola powierzchni i obwody figur płaskich,
• oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych,
• zamienia jednostki,
• wykonuje obliczenia procentowe,
• oblicza prędkość, drogę i czas,
• zna i stosuje średnią arytmetyczną,
• odczytuje i interpretuje informacje podane w różnej postaci,
• sprawdza na przykładach dostrzeżone prawidłowości i je opisuje,
• analizuje i sprawdza z warunkami zadania otrzymane wyniki oraz ocenia ich
sensowność.
III. Wykaz literatury przygotowującej do udziału w konkursie:
1. Podręczniki szkolne i zeszyty ćwiczeń do matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
2. Koło matematyczne w szkole podstawowej. Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki. Wydawnictwo Aksjomat.
IV. Organizacja konkursu:
1.Etap powiatowy: odbędzie się 10.04.2024 r. o godz. 10.00, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich.
2. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas szóstych.
W indywidualnym finale powiatowym konkursu udział może brać po jednym przedstawicielu szkoły. Ze szkół podstawowych mających 4 i więcej równoległych oddziałów (w kategorii wiekowej objętej konkursem) – 2 uczniów.
3.Formuła, typ konkursu: konkurs indywidualny.
Forma pisemna: 5-8 zadań otwartych. Czas 60 minut.
4. Zgłoszenie do dnia 5 kwietnia 2024 r. na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. St. Wyszyńskiego 24
55-120 Oborniki Śląskie
lub telefonicznie (fax) (071) 310 – 21 – 56, email: sp2oborniki@o2.pl
Zgłoszenie zawiera następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły oraz imię
i nazwisko nauczyciela (opiekuna).
5. Komisja Konkursowa przyznaje: I, II, III miejsce.
6. Organizator zapewnia nagrody dla zdobywców miejsc I, II, III oraz dyplom uczestnictwa w konkursie.
Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy:

Marzena Matusiak – Kucharska

Katarzyna Mackiewicz