wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Konkurs Matematyczny „MISTRZ RACHUNKU 2023”

Regulamin XI edycji powiatowego konkursu matematycznego

„Mistrz Rachunku”

w roku szkolnym 2022 / 2023

Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie, nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: Jolanta Kurzbach, Joanna Czajkowska.

 Adresaci

W konkursie biorą udział uczniowie klas III. Każdą szkołę reprezentuje 1 uczeń.

Jeżeli w szkole są 4 oddziały lub więcej mogą ją reprezentować 2 osoby.

Etap Powiatowy konkursu odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej                                        im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie (ul. Sienkiewicza 6). Uczestników należy zgłosić najpóźniej do 5.04. 2023 r. na adres e-mail edu.wczesnoszkolna@wp.pl

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

– imię i nazwisko ucznia;

– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie (przesłanie na podany adres e-mailowy) jest jednoznaczne                                    z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu             oraz jego promocji, a także na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej organizatorów.

Cele konkursu

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów,

 promowanie oraz popularyzacja matematyki wśród uczniów,

 doskonalenie umiejętności szybkiego liczenia,

 sprawdzenie i porównanie z innymi swoich umiejętności matematycznych,

 dostarczenie uczniom rozrywki umysłowej,

 rozwijanie u uczniów wiary we własne możliwości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 wyłanianie i promowanie uczniów zdolnych w środowisku lokalnym.

Zakres tematyczny konkursu:

 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000, mnożenie i dzielenie w zakresie 100.

Formuła pytań konkursowych

 Zadania mają charakter rachunkowy np. 18 + ( 3 ∙ 8 ) : 6 = . Uczestnicy wykonują obliczenia w oparciu o cztery działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie).

Sposób przeprowadzania konkursu

 • Na karcie konkursowej uczestnicy wpisują końcowe wyniki w najprostszej postaci.
 • Obliczenia mogą wykonywać na innych kartkach, które nie podlegają ocenie.
 • W czasie trwania konkursu nie można korzystać z kalkulatorów i opuszczać sali.
 • Za każde prawidłowo wykonane obliczenie przysługuje jeden punkt.
 • O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba otrzymanych punktów.
 • Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody.
 • Czas na rozwiązanie zadań: 20 min. – 80 zadań.
 • W skład komisji oceniającej na konkursie powiatowym wchodzi trzech nauczycieli opiekunów wybranych losowo.

Przebieg konkursu, zasady uczestnictwa

 • 9.30 powitanie uczestników, sprawy organizacyjne
 • 9.45 rozpoczęcie konkursu
 • 10.05 zebranie prac uczniów i przekazanie ich komisji sprawdzającej
 • 10.10 – 11.00 praca komisji konkursowej,
 • 11.00 rozdanie nagród i zakończenie konkursu