kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Konkurs Historyczny „Pod zaborami. Walka o granice Rzeczypospolitej. 100-lecie Bitwy warszawskiej”

REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Historia Polski. Pod zaborami. Walka o granice Rzeczypospolitej.
100 – lecie bitwy warszawskiej”.

 

Cele konkursu:
• budzenie zainteresowań tematyką historyczną,
• rozwijanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
• docieranie do różnych źródeł informacji historycznej,
• kształcenie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia,
• rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
• integracja młodzieży ze szkół powiatu trzebnickiego.

Tematyka konkursu obejmująca lata 1865 – 1922:
– życie pod zaborami: rusyfikacja, germanizacja, autonomia galicyjska,
– kultura polska i partie polityczne na przełomie XIX i XX wieku,
– rewolucja 1905 – 1907 na ziemiach polskich,
– polskie organizacje niepodległościowe,

– I wojna światowa: przyczyny, przebieg, sprawa polska na arenie międzynarodowej,
– odrodzenie Rzeczypospolitej: pierwsze ośrodki władzy, odzyskanie niepodległości, walka
o granice

Regulamin konkursu:
• w konkursie biorą udział uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych powiatu trzebnickiego,
• każda szkoła we własnym zakresie przeprowadza konkurs na etapie szkolnym,
• do etapu powiatowego szkoła może zgłosić dwóch uczniów,
• uczniów proszę zgłaszać pisemnie lub telefonicznie do 30.04.2020r. na adres
organizatora etapu powiatowego,
• konkurs odbędzie się 20.05.2020r. (środa) o godz. 09:00 w Szkole Podstawowej Nr 2
w Obornikach Śląskich,
• uczniowie indywidualnie rozwiązują test zawierający różnego typu zadania, (test wyboru, krzyżówka, odpowiedzi na pytania otwarte, praca z mapą, zdania prawda/fałsz, itp.),
• czas trwania testu – 60 minut,
• przewodniczącym komisji konkursowej jest organizator konkursu, w skład komisji wchodzi trzech nauczycieli – opiekunów uczniów, wybranych drogą losowania,
• konkurs zakończy się ogłoszeniem wyników i nagrodzeniem zwycięzców.
Literatura:
• Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow „Wczoraj i dziś. Klasa 7.Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej”, wydawnictwo Nowa Era
• Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita Plumińska – Mieloch „Historia. Podręcznik.
Klasa 7”, wydawnictwo WSiP
• Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz „Śladami przeszłości 3”, wydawnictwo Nowa Era

Kontakt z organizatorem:
tel/fax szkoły: 713102156
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 im.ppor. Józefa Krysińskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
55- 120 Oborniki Śląskie
e-mail: sp2oborniki@o2.pl

Organizatorzy konkursu:
Magdalena Kozłowska – Szewczyk
Katarzyna Mackiewicz