Konkurs „WIEDZY O KRAJACH W KTÓRYCH MÓWIĄ PO ANGIELSKU”

IX Konkurs „WIEDZY O KRAJACH W KTÓRYCH MÓWIĄ PO ANGIELSKU”

1 .Cele konkursu:• rozbudzać w uczniach zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych,• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku angielskim.• zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach. 

2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 gimnazjów powiatu trzebnickiego /etap szkolny gimnazja przeprowadzają we własnym zakresie/. 

3. W konkursie może wziąć udział do trzech uczniów z każdej szkoły. 

4.Każdy opiekun zespołu zostaje członkiem jury. 

5. Tematyka konkursu obejmuje wiadomości z zakresu:• ogólnej historii Anglii, Szkocji, Walii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady i Australii.• geografii, kultury, zwyczajów i świąt wyżej wymienionych krajów. 

6. W roku szkolnym 2016/2017 na zgłoszenia czekamy do 12.02.2017. Wraz z listą uczniów  proszę przesłać nazwisko opiekuna  

7. Etap powiatowy konkursu odbędzie się dnia 2.03.2017 w budynku Publicznego Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich przy ul. Kownackiego 4. Rozpoczęcie o godzinie 10.00 zakończenie około godziny 12.00. Uczestnicy rozwiązują indywidualnie zadania testowe, zwycięzcą zostaje osoba z największą liczbą prawidłowych odpowiedzi. Wszelkie pytania proszę kierować na adres lub amfwysocka@,o2.pl oraz telefonicznie na numer 071 310-23-58, 691258290                                                                                               Anna Faińska- Wysocka 

LISTA PUBLIKACJI DO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH W KTÓRYCH MÓWIĄ PO ANGIELSKU  
1. New Exam Challenges 2,3,4.Podręcznik do Gimnazjum, części: Across Culture. Wyd. Longman 2009.
2. PENGUIN READERS: London. Vicky Shipton 20063.
3. PENGUIN READERS: New York. Vicky Shipton 20084.
4 .PENGUIN READERS: A History of Britain. Beddall Fiona 2006

STRONY INTERNETOWE: http://projectbritain.com/compare/usa.htm
http://www.usconsulate.org.hk/pas/kids/explore1.htm

Witaj w świecie PHP!