maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Konkurs Plastyczny „Św. Jadwiga Śląska patronka potrzebujących”

I Konkurs Plastyczny „Św. Jadwiga Śląska patronka potrzebujących

kl. IV-VIII

REGULAMIN KONKURSU

1 . Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku ul. Kuźnicza 1 tel. (+71) 3127140

 1. Koordynator konkursu: Małgorzata Noszczyk malgorzatanoszczyk@op.pl
 2. Cele konkursu:

– uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi,

– stworzenie okazji do poznania św. Jadwigi i wzorowania się na jej działalności,

– rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego.

 1. Przedmiot konkursu:

– praca plastyczna płaska o tematyce związanej z działalnością św. Jadwigi.

 1. Technika wykonania prac:

– rysunek, grafika, malarstwo

 1. Format pracy: A 3 plus oprawa (biała ramka o szerokości 4 cm)

7.Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane:

– tytuł pracy,

– imię i nazwisko,

– klasa,

– nazwa i adres placówki,

– nauczyciel, pod opieką którego została wykonana praca,

– tel. kontaktowy.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII
 2. Uczestnik konkursu wykonuje prace indywidualnie.

Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace, W szkołach o większej ilości oddziałów z każdego poziomu, dopuszcza się 5 prac.

 

 1. Ocenie będą podlegały:

– zgodność z tematem,

– pomysłowość i oryginalność przekazu treści,

– ogólne wrażenie artystyczne (estetyka).

 1. Prace należy dostarczać do 15.02.2019 roku na adres:

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej

Kuźniczysko, ul. Kuźnicza 1

55-100 Trzebnica

 1. Oceny prac dokona obiektywne jury powołane przez organizatorów.
 2. Nauczyciele, pod opieką których wykonane zostały nagrodzone prace, poinformowani zostaną telefoniczne i zaproszeni wraz z autorami prac na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się dnia 22.02.2019 r. o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej i. Św. Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku, ul. Kuźnicza 1, 55-100 Trzebnica.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez rodzica zgody na przetwarzanie danych osobowych i dołączenie do wysłanej pracy.

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA konkursu

………………………………………………………….……………………………

imię i nazwisko uczestnika

……………………………………………………………..…………………………

nazwa i adres placówki

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

przez SP w Kuźniczysku ul. Kuźnicza 1 w celu organizacji i przeprowadzenia POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Św. Jadwiga Śląska – patronka potrzebujących”

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest SP Kuźniczysko.

Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac plastycznych i wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póź. zm.).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej SP. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

* Akceptuję regulamin konkursu.

……………………………………………………………………………..

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

* zaznaczyć właściwe

Protokół z konkursu