wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

I Powiatowy Konkurs chemiczno-fizyczny z elementami języka angielskiego „I feel CLiL”

JEST PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLAS SIÓDMYCH I ÓSMYCH

ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO

I. CELE KONKURSU:

1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich nauką chemii i fizyki oraz elementów języka angielskiego;

2. Pobudzanie twórczego myślenia;

3. Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;

4. Wyrabianie nawyku poszerzania wiedzy, korzystania z materiałów źródłowych, w tym anglojęzycznych;

5. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w tym projektowych ukierunkowanych na wdrażanie innowacji pedagogicznych CLiL;

6. Wdrażanie uczniów do samokształcenia;

7. Motywowanie szkół i nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym, w rozwijaniu jego pasji;

II. ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH W KONKURSIE.

Uczestnicy konkursu powinni, wykazać się wiadomościami i umiejętnościami obejmującymi wskazane treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, w części dotyczącej przedmiotu CHEMIA, FIZYKA oraz elementów język angielskiego

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Chemia
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/FIZYKA

słownictwo angielskojęzyczne:

załącznik: I feel CLiL vocabulary

III. ORGANIZACJA PRZEBIEGU KONKURSU:

ETAP SZKOLNY: 3.04.2023

zainteresowani uczniowie powinni przystąpić do eliminacji szkolnych, które wyłonią trzyosobową drużynę reprezentantów szkoły na etapie powiatowym

ETAP POWIATOWY: 24.04.2023

Część I: każdy uczeń pisze test sprawdzający poziom wiedzy z zakresu chemii i fizyki z elementami języka angielskiego (suma punktów dla drużyny). Test układa ekspert zewnętrzny wytypowany przez SO”SOWA”. 

Część II: drużyna rozwiązuje różnego typu zadania dotyczące zagadnień ochrony środowiska i reagowania na zagrożenia spowodowane działalnością człowieka na podstawie materiałów w języku angielskim. Zadania układa ekspert zewnętrzny wytypowany przez SO”SOWA”. 

1. Etap eliminacji do udziału w konkursie odbywa się w szkole macierzystej uczestnika.

2. Etap powiatowy prowadzi zespół nadzorujący wyznaczony przez dyrektora szkoły SP3 w Obornikach Śląskich. Członkiem zespołu nadzorującego nie może być nauczyciel języka angielskiego, chemii ani fizyki

3. Każdy etap konkursu przeprowadzany jest w terminie w skazanym w Terminarzu konkursów

4. Etap powiatowy odbywa się 24.04.2023 część indywidualna od godz. 10.00,

cześć zespołowa od godz. 11.30-12.30

5. Na wszystkich etapach czas pracy zespołów trwa 60 minut.

6. Czas pracy uczniów na każdym etapie liczy się od momentu rozpoczęcia pracy z arkuszem konkursowym. Test na każdym etapie zawiera zadania na 30 pkt. Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest do posiadania legitymacji/dowodu tożsamości oraz na etapie szkolnym, przyborów do pisania. Podczas trwania konkursu nie wolno wnosić do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Za prawidłowość przebiegu konkursu odpowiadają komisje konkursowe.

1. Etap szkolny przeprowadzają i sprawdzają szkolne komisje konkursowe.

2. Etap powiatowy przeprowadza zespół nadzorujący, wyniki są podawane w dniu przeprowadzenia konkursu.

Zgłoszenia drużyn do dnia 14.04.2023

Kontakt:

SP3 Oborniki Śląskie,

Anna Pukacz Górnikowska

Karta Zgłoszeniowa

I Powiatowy konkurs chemiczno-fizyczny z elementami języka angielskiego „I feel CLiL”

Nazwa Szkoły:……………………………………………………….

Telefon kontaktowy:…………………………………………….

Imię i nazwisko osoby/osób przygotowujących uczestników:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Imiona i nazwiska uczniów:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..