kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

II POWIATOWY KONKURS CHEMICZNO-FIZYCZNY Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO „I FEEL CLIL”

DLA UCZNIÓW KLAS SIÓDMYCH I ÓSMYCH ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO

REGULAMIN KONKURSU

I. CELE KONKURSU:

1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich nauką chemii i fizyki oraz praktycznemu wykorzystaniu języka angielskiego;

2. Pobudzanie twórczego myślenia;

3. Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;

4. Wyrabianie nawyku poszerzania wiedzy, korzystania z materiałów źródłowych, w tym anglojęzycznych;

5. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w tym projektowych ukierunkowanych na wdrażanie innowacji pedagogicznych CLiL;

6. Wdrażanie uczniów do samokształcenia;

7. Motywowanie szkół i nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym, w rozwijaniu jego pasji;

8. Przygotowanie uczniów do prowadzenia działań zespołowych przez określenie wspólnych celów, dzielenie się zadaniami i odpowiedzialnością za ich realizację, wzajemne motywowanie się przez członków zespołu, a także uczenie się od siebie.

II. ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH W KONKURSIE.

Uczestnicy konkursu powinni, wykazać się wiadomościami i umiejętnościami obejmującymi wskazane treści podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu CHEMIA i FIZYKA oraz języka angielskiego w zakresie określonym w materiałach źródłowych dostępnych w linkach:

Inside Atoms: Electron Shells and Valence Electron: https://www.youtube.com/watch?v=vxuBcOoGoD4

Geniusz tablicy Mendelejewa – Lou Serico

Stable and Unstable Nuclei | Radioactivity | Physics |

Gravity & Free Fall | Forces & Motion | Physics

How Objects Interact | Force & Motion | Physics

What Are Radioactive Isotopes? | Properties of Matter | Chemistry

Most Dangerous Atoms: Radioactive Isotopes, What is an Isotope?

What Is Density?

Metals and Nonmetals Class 8 Science – Physical Properties of Metals and Nonmetals

Metals and Nonmetals Class 8 Science – Chemical Properties of Metals and Nonmetals

III. ORGANIZACJA PRZEBIEGU KONKURSU:

ETAP Powiatowy: 26.04.2024

Każda ze szkół może zgłosić do udziału w konkursie jedną trzyosobową drużynę

Konkurs ma charakter drużynowy, każda drużyna rozwiązuje różnego typu zadania z chemii i fizyki w języku angielskim dotyczące zagadnień na podstawie materiałów źródłowych. Zadania układa organizator.

1. Etap powiatowy prowadzi zespół nadzorujący wyznaczony przez dyrektora szkoły SP3 w Obornikach Śląskich.

2. Konkurs odbywa się 26.04.2024 w dwóch turach, tura 1 od godz. 10-11.00 i tura 2 od 11.30 do 12.30

3. Na wszystkich etapach czas pracy zespołów trwa 60 minut.

4. Czas pracy uczniów na każdym etapie liczy się od momentu rozpoczęcia pracy z arkuszem konkursowym. Test na każdym etapie zawiera zadania na 30 pkt. Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest do posiadania legitymacji/dowodu tożsamości. Podczas trwania konkursu nie wolno wnosić do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

5. Za prawidłowość przebiegu konkursu odpowiada komisja konkursowa.

6. Etap powiatowy sprawdza zespół nadzorujący, wyniki są podawane w dniu przeprowadzenia konkursu.

Zgłoszenia drużyn do dnia 05.04.2024

Kontakt:

SP3 Oborniki Śląskie,

tel. 071/3101481

sp3obornikisl@wp.pl

Anna Pukacz Górnikowska

annapukaczgornikowska@gmail.com

Tel. 601473727

Karta Zgłoszeniowa

II Powiatowy konkurs chemiczno-fizyczny z wykorzystaniem języka angielskiego „I feel CLIL”

Nazwa Szkoły:……………………………………………………….

Telefon kontaktowy: ………………………………………….

Imię i nazwisko osoby/osób przygotowujących uczestników:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Imiona i nazwiska uczniów:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..